Turun liikuntalautakunta antaa 23.3. kokouksessa lausuntonsa Parkin kentän tarveselvityksestä Tilapalveluille.

Lisätietoja:

Liikuntalautakunnan 23.3. kokouksen esityslista:

Lausuntoehdotuksessa todetaan, että Parkin kentän kaavamuutoshankkeen yhteydessä toteutettava Parkin kentän kokonaisvaltainen peruskorjaus on kannatettava ja se takaa liikuntaolosuhteiden pysymisen tasokkaana pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi samassa yhteydessä Kupittaalle pysyväksi rakennettava Turun toinen tekojääkenttä tulee lisäämään kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa monipuolisesti niin kesällä kuin talvellakin.

Peruskorjausta on odotettu pitkään

Parkin kentän liikuntaolosuhteet ovat olleet pitkään peruskorjauksen tarpeessa. Liikuntaolosuhteiden, kentän valaistuksen ja ympäröivien aitojen peruskorjaus päätettiin siirtää, kun kaavamuutosprosessi käynnistyi.

Parkin kentän liikuntaolosuhteet (luistelu- ja pallokenttäalue) tulevat säilymään kaavamuutoksessa ennallaan. Ainoastaan kesäkäytössä olevalle monitoimikaukalolle on etsittävä uusi paikka läheltä keskustaa.

Parkin kentän tilatarveselvitys sisältää kentän yhteyteen rakennettavat oheistilat (pukuhuone-, huolto-, varasto-, henkilökunta- ja tekniikkatilat). Tarkemmat tiedot teknisistä tiloista valmistuvat vasta ulkoliikunta-alueen suunnittelun yhteydessä, samoin kentän vaatima tekniikka.

Tilat tulevat rakentumaan uudisrakentamisena kenttäalueen vieressä sijaitsevan kerrostalon maanpäälliseen kerrokseen ja tekniikkatilat saman rakennuksen kellarikerrokseen. Parkin kentän kaavamuutosalueen suunnitelmissa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan liikunta-alue ja kerrostalo, jonka sisällä ovat kenttää palvelevat sisätilat.

Uusi tekojääkenttä Kupittaalle

Tekojääverkosto on Turussa riittämätön. Parkin tekojääkentän korvaajaksi on suunniteltu tekojääalue Kupittaalle. Tekojää tullaan rakentamaan pysyväksi olosuhteeksi, ja sen tulee olla käytettävissä ennen kuin Parkin kentän purku- ja rakentamistyöt aloitetaan.

Kupittaan uuden tekojääalueen yhteyteen ei rakenneta uusia sisätiloja. Ainoastaan kaksi wc-tilaa tullaan rakentamaan kentän vaatiman teknisen kontin yhteyteen ja lisäksi ulkokatosalue kentän käyttäjille.

Kupittaan uusi tekojääalue on suunnitelmien mukaan kesäkaudella kuntalaisten monitoiminen omatoimiliikuntapaikka. Sen tarkemmat suunnitelmat valmistuvat kesään 2021 mennessä.

Parkinkentän asemakaavamuutoksen luonnos on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 24.3.2020. Kaavaluonnoksen pohjalta nyt laadinnassa oleva kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtävillä kesään 2021 mennessä.