Turun kaupunki järjesti rinnakkain Japanin Jokohaman sekä Naganon ja Obusen kanssa ilmastoaiheisen videokilpailun nuorille. Kilpailussa kerrottiin videotaiteen keinoin miltä näyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukainen elämä.

Kuva: Kuvakaappaus Kolme sukupolvea -videolta. Avaa video Youtubessa.

Kolme parasta palkitaan

Videokilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 12 videota. Turun nuorisovaltuuston ja kaupungin asiantuntijat pisteyttivät videot. Kuusi eniten pisteitä saanutta videota ladattiin Youtubeen ja asukkaat saivat äänestää suosikkejaan tykkäämällä videoista. Lopullinen tulos saatiin asiantuntijapisteiden ja tykkäysten yhteistuloksesta.  

Kilpailussa palkittiin kolme eniten pisteitä saanutta videota:

  1. Kolme sukupolvea. Tekijä: Leo Brinkmann ja Aliina Vegar
  2. Näen | Näyn. Tekijä: Tuukka Remes
  3. Pallonsuojelijat. Tekijät Lilja Alin, Bea Back, Julia Hummelin ja Peppi Pulkkinen

Kilpailun tavoitteena herättää ajattelemaan omia valintojamme

Pariisin ilmastosopimus asetti tavoitteeksi pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1.5 asteeseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteiskunnilta ennennäkemätöntä muutosta varsinkin energian käytön osalta. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava ja tuotannossa on siirryttävä yhä enemmän kiertotalouden ratkaisuihin.

Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä tämän valtavan tavoitteen edessä? Oleellista on, että elämäntapamme ei tuota liikaa hiilidioksidipäästöjä. 1.5 asteen elämä edellyttää tekemään arjessa valintoja, jotka vähentävät päästöjä. Kestävästi voi kuitenkin elää monella tavalla. Yksi luottaa teknologiaan, ja vaihtaa kaikki laitteensa ja koneensa vähäpäästöisiksi, toinen pyrkii luopumaan turhasta kuluttamisesta.

Halu herättää toimimaan sai osallistumaan kilpailuun

Kilpailun voittajavideo on puhutteleva. Kolme sukupolvea kertoo nimensä mukaisesti ilmastonmuutoksesta ja sen herättämistä ajatuksista kolmen sukupolven näkökulmasta. Asiantuntijaraadin palautteissa kiitosta sai erityisesti videon korkea laatu, henkilökohtaisuus ja tunteiden herättäminen.

Voittajavideon toisen tekijä Leo Brinkmann kertoo, että motiivi kilpailuun osallistumiseen oli halu herättää katsojissa tunteita ja saada katsojissa aikaiseksi tarve toimia ilmaston kannalta järkevämmin. Hän näkee, että ongelmana ei ole tiedon puute. Ihmiset tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta jostain syystä eivät toimi niin.

- On ihan turha vajota katastrofitunnelmiin. Elämä ei ole synti. Ihmisinä meillä kuitenkin on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme ja eniten juuri siihen. Ihmisen on tultava tietoiseksi siitä, että biologisena elävänä olentona maan päällä kaikki, mitä hän tekee, kuluttaa. Kulutus on vääjäämätöntä, ihminen syö ja ulostaa ja tarvitsee hyödykkeitä. Relevantti kysymys on kuinka paljon ja millä tavalla. Olisi hyvä huomata vastuunsa ihan kaikesta, jota itse omilla teoillaan saa aikaan, tai nimenomaan ei saa aikaan. Tunnekosketus tähän maailmaan synnyttää vastuuntunnon, joka saa aikaan halun toimia tietyllä tavalla. On myös voimaannuttavaa huomata, että sillä, mitä teen on merkitys. Toimin tietyllä tavalla, koska haluan toimia niin.

Omassa elämässään Brinkmann ottaa huomioon oman toimintansa ilmastovaikutukset. Tärkeimpinä on tehdä kestäviä valintoja syömisessä, matkustamissa, energiankulutuksessa ja tavaroiden hankinnassa. Hän ostaa käytettynä tai lainaa tarvitsemiaan tavaroita, välttää asuntonsa ylilämmittämistä, syö vähäpäästöistä ruokaa ja suunnittelee matkustamisensa niin, että on pitkään perillä ja maksaa vapaaehtoisia kompensaatiomaksuja, jos joutuu lentämään.

Japanin ja Turun videoiden kooste viedään YK:n ilmastokokoukseen

Samanaikaisesti Turun kilpailun kanssa Japanissa järjestettiin vastaavat kilpailut Jokohamassa sekä Naganon ja Obusen alueella. Idea kilpailuun saatiin Turusta, jonka kanssa Nagano ja Obuse tekevät ilmastoyhteistyötä osana IUC – International Urban Cooperation ohjelmaa. Jokohama puolestaan kuuli ideasta maailmanlaajuiselta kestävien kaupunkien verkostolta ja halusi järjestää vastaavan kilpailun.

Jokohaman sekä Naganon ja Obusen parhaat videot on myös valittu.

Turun, Jokohaman, Naganon ja Obusen kilpailujen videoista tehdään kooste YK:n ilmastokokoukseen (COP26) kansainvälinen kaupunkiverkoston ICLEI:n tuella.

Jokohaman, Naganon ja Obusen parhaat videot

1. Kolme sukupolvea / Leo Brinkmann ja Aliina Vegar

2. Näen näyn / Tuukka Remes

3. Pallonsuojelijat / Lilja Alin, Bea Back, Julia Hummelin ja Peppi Pulkkinen