Hirvensalon Maunulan suojellun pähkinäpensaslehdon tila on heikentynyt vuosien saatossa lisääntyneen varjostuksen takia. Varjostusta ovat lisänneet havupuut, erityisesti kuuset. Pähkinäpensas kukkii ja tuottaa pähkinöitä vain, jos se saa sopivasti valoa. Varjostavaa puustoa poistetaan lehdosta maaliskuun ajan.

kuva: Jarkko Leka, Valonia

Pähkinäpensaslehto on Suomessa harvinainen ja arvokas luontotyyppi. Luonnonvaraisia pähkinäpensaita ja pähkinäpensaslehtoja on vain Etelä-Suomessa. Pähkinäpensaslehtoja kasvaa rehevällä ja tuoreella tai kuivahkolla maaperällä. Pähkinäpensaslehto on yksi luonnonsuojelulain luontotyypeistä. Ravinteisina kasvupaikkoina pähkinäpensaslehtoja on jo kauan sitten valjastettu viljelykäyttöön.

Pensaan tunnistaa 2-5 metriä korkeasta, pystystä muodosta ja monirunkoisuudesta (10–20 vierekkäistä runkoa) sekä karvaisista ja pehmeistä lehdistä. Pähkinän kukintaa voi seurata aikaisin keväällä maalis-huhtikuussa. Energiapitoiset pähkinät kypsyvät alkusyksystä ja ovat hyvää ravintoa monille eläimille ja miksei myös ihmisille. Pensaassa kiinniolevia pähkinöitä ei saa poimia jokamiehenoikeudella vaan ainoastaan maahan pudonneita pähkinöitä.

Varjostavan puuston harventaminen auttaa pähkinäpensaita

Maunulan pähkinäpensaslehdosta on maaliskuussa kaadettu suunnitelman mukaisesti kuusia. Terveet kaadetut rungot ja karsitut oksat kuljetetaan alueelta pois. Sen sijaan lahovaurioiset rungot jätetään maahan makaamaan, sillä ne lisäävät alueen monimuotoisuutta ja auttavat monia lahopuun puutteesta kärsiviä uhanalaisia eliölajeja. Lahopuu on olennainen osa luontaista ja monimuotoista metsää. Kuusten oksat on puolestaan tarpeen viedä pois, jotta lehdon maaperä ei vähitellen muuttuisi kangasmetsille tyypilliseksi happamaksi kangashumukseksi.

Helmi-elinympäristöohjelma auttaa kuntia monimuotoisuustyössä

Tehdyt luonnonhoitotyöt ovat osa Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishankkeessa tehtävää luonnon monimuotoisuutta tukevaa ympäristötyötä. Hankkeen keskiössä ovat seitsemän varsinais-suomalaisen kunnan omistamien alueiden luonnonhoitotyöt vuosina 2021 – 2022. Turun alueella hoitotyön piiriin kuuluu Maunulan pähkinäpensaslehdon lisäksi seitsemän muuta jalopuu- tai pähkinäpensaslehtoa sekä neljä kallioketokohdetta. Kohteiden kunnostuksista tiedotetaan töiden edetessä. Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelmasta.

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: