Turun kaupungin Mäntymäen perhetukikeskuksen osasto 2:n lastensuojelun vastaanottotyössä on toteutettu uutta suhdeperustaisuutta korostavaa systeemistä työmallia nyt puolitoista vuotta. Osasto 2:n vastaava ohjaaja Janina Keskinen ja osaston työryhmä ovat saaneet työmallin käytettävyydestä positiivista palautetta niin asiakasperheiltä, työntekijöiltä kuin yhteistyökumppaneilta.

Palautteita asiakkailta:

”Sain kaiken ja enemmän kuin toivoin. Ilman teitä olisin varmaan tuolla jossain hatkoilla ja vetänyt huumeita varmaan. Onneksi te pelastitte mun elämän ❤.”
 
”Super ihanaa porukkaa. Oon saanut psyykkistä apua joka on ollut vapauttavaa ja helpottanut oloa. Teijän avulla tajusin kuinka paljon rakastan mun perhettä.”
 
”Parasta oli aito kohtaaminen, asioihin paneutuminen ja tilanteen tarkastelu ilman ennakkoasenteita.”
 
”Olen onnellinen että näin uskomaton ryhmä toimii nuorten kanssa. Olette sydämellisiä, aitoja ja toimeliaita! Ikuisesti kiitollinen!”

Mäntymäen perhetukikeskuksen osasto 2:n lastensuojelun vastaanottotyötä on kehitetty Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen strategiaa ja kansallisia lastensuojelutyön suosituksia ilmentäväksi kokonaisuudeksi.

- Kehitystyö on tehty osana opiskeluani, mutta sen käytäntöön tuominen on vaatinut paljon koko työryhmältä. Saimme aikaiseksi työmallin, joka on varioitavissa myös muuhun laitoksissa tehtävään lastensuojelutyöhön, kertoo Keskinen.

Yksilöllisempää, avoimempaa ja osallistavampaa asiakastyötä

Uudessa työmallissa on paljon ideologisia ja taustateorioihin liittyviä yhtymäkohtia aiemmin tehtyihin työtapoihin. Erilaista taas ovat muun muassa päivitetyt työmenetelmät ja vuorovaikutustavat.

- Pohdimme tarkkaan, miten suhdeperustaisuus ja systeemisyys saadaan asiakkaalle näkyviksi ja mahdollistetaan käytännön työssä. Asiakastyömme on muuttunut entistä avoimemmaksi ja osallistavammaksi ja työmalli on selkeyttänyt työskentelyn prosessia. Se on myös helpottanut prosessien seurantaa niin työntekijöiden kuin palvelun tilaajien kannalta, Keskinen jatkaa.

Työmallia tukevia rakenteita on myös muutettu, kuten työvuorosuunnittelua, tilaratkaisuja ja työvälineitä.
- Olemme poistaneet yleisluonteisia sääntöjä ja toimintamalleja, jotta voimme ottaa yksilöllisyyden paremmin huomioon. Samalla toteutuu uudistuneen lastensuojelulain mukainen tapa toimia, Keskinen sanoo.

Lähtökohtana saada lapset aina takaisin omaan kotiin

Työmallin kautta Mäntymäessä on panostettu vahvaan asiakasyhteistyöhön ja se on poikinut paljon positiivista palautetta lapsilta, nuorilta ja perheiltä sekä yhteistyökumppaneilta. Kymmenet perheet ovat arvioineet vuonna 2019 osaston toimintaa ja antaneet sille kouluarvosanan 9,05. Tänä vuonna arvosana oli lokakuun lopussa 9,3.

- Asiakkaat ovat pääasiassa arvostaneet sitä, että he kokevat tulevansa kuulluksi, heidät otetaan huomioon paremmin ja yhteistyö on kunnioittavaa ja sujuvaa. Aito ja läsnä oleva kohtaaminen tuo myös luottamusta siihen, että meillä on oikeasti halu auttaa perheitä ja saada lapsi takaisin omaan kotiinsa, Keskinen kertoo.