6Aika-strategian johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 25.3.21 6Ajan EAKR-täydennyshaussa 1.2.-28.2.21 jätettyjä hankehakemuksia.

Mikä 6Aika?

Kuutoskaupungeilla on yhteisiä,  kaupungistumiseen liittyviä haasteita. 6Aika-strategian avulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ja kehittämään entistä parempia palveluja.

Lisää infoa: 6Aika

Johtoryhmä esittää viittä EAKR-hanketta ehdollisesti rahoitettavaksi:

  • Kasvun ekosysteemit 2 – kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt (hakemusnumero 309465)
  • Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana (hakemusnumero 309415)
  • CityIoT 2 (hakemusnumero 309430)
  • CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 (hakemusnumero 309381)
  • CircHubs 2 (hakemusnumero 309379)

Kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt -hankkeessa jaetaan aiemmissa hankkeissa (erityisesti Kasvun ekosysteemit) toteutetut parhaat kasvuohjelmat digitaalisesti kasvuhakuisten yritysten saataville. Toinen saman emohankkeen työtä jatkava hanke, Kaupunki kokeilualustana, koostaa kaupunkien tarjoamia, erityisesti yrityksille suunnattuja TKI-yhteistyön mahdollisuuksia yhtenäisille kokeilualustoille Turussa, Oulussa ja Vantaalla. CityIoT 2 -hanke kehittää kaupunkien datan hallinnan ja IoT-ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon soveltuvia yhtenäisiä, dokumentoituja sekä monistettavia toimintamalleja ja ratkaisuja. CircVol 2 -hankkeessa tuotetaan mm. hiilijalanjälkilaskelmia infrarakentamiseen soveltuville uusiomateriaaleille sekä tuotetaan uutta tieto maalle läjitetyistä ruoppausmassoista ja niiden hallinnasta. CircHubs 2 -hankkeen tarkoituksena on luoda kestävä kiertotalousmyymälän toimintamalli.

Seuraavaksi Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joiden jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Helmikuun 6Aika-hankehakuun jätettiin yksitoista EAKR-hankehakemusta.