Osana syrjäytymisen ehkäisyn hanketta on koottu nuorten avun ja tuen opas yhdessä Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden kanssa ja heitä on innostettu kertomaan saatavilla olevasta tuesta omissa sosiaalisen median kanavissaan. Some-kokeilu on ollut myönteinen kokemus.

JUTTUSARJA SYRJÄYTYMISEN RISKITEKIJÖISTÄ JA NIITÄ EHKÄISEVISTÄ TOIMISTA

Juttusarjan ensimmäiset kolme osaa käsittelevät syrjäytymiseen eri elämänvaiheissa liittyviä riskitekijöitä sekä niitä ehkäiseviä tukitoimia ja palveluja. Sarjan myöhemmissä osissa esitellään tarkemmin Turun kaupungin syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen kohdistuvaa työtä.

Osa 1: Syrjäytyminen saattaa alkaa jo varhaislapsuudessa
Osa 2: "En tajunnut olevani yhteiskunnan kriteereillä syrjäytynyt"
Osa 3: Yhä useampi seniori asuu yksin kotona
Osa 4: Kimmoke vie uusiin kohteisiin
Osa 5: Lausteen lähiötupa syntyi paikallisten avulla
Osa 6: Kaikkea perheille saman katon alta
Osa 7: Psykiatriset sairaanhoitajat tulivat Turun kouluihin
Osa 8: Yhteisöä rakentamassa
Osa 9: Henkilökunnalle koulutusta nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen
Osa 10: Nuoren oikeanlainen kohtaaminen on tärkeää asiakaspalvelutyössä
Osa 11: Lapsen mieli -koulutukset varhaiskasvattajille syyskaudella 2020
Osa 12: Nuorille suunnatuista palveluista kerrotaan nuoren äänellä

Lue lisää syrjäytymisen ehkäisemisestä

Turun kaupungin syrjäytymisen ehkäisemisen hankkeessa on keväällä kerätty yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja matalan kynnyksen tuen ja arjen avun palveluja. Kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan palvelut on koottu laajaksi oppaaksi. 

Koska opas on niin laaja, haluttiin nuorille tehdä oma tiivistetty versio, josta tärkeät palvelut löytyisivät helpommin. Turun ammatti-instituutin opiskelijat ovat olleet mukana miettimässä, millaisia palveluita oppaassa olisi hyvä olla ja miten palvelut voisi järjestellä ja otsikoida niin, että oikeat palvelut löytyisivät mahdollisimman vaivattomasti. 

Miten kertoa palveluista nuorille?

Yksistään oppaan kokoaminen ei kuitenkaan riitä, vaan sen olemassa olemisesta pitää tietysti myös kertoa nuorille. Perinteisten viestintäkanavien, kuten kaupungin nettisivujen ja Wilman, lisäksi Turun ammatti-instituutin opiskelijoita on rekrytoitu kertomaan oppaasta ja siihen kerätyistä palveluista omilla sosiaalisen median kanavillaan. Some-työstä nuori saa korvauksen. 

– Halusimme kokeilla jotakin uudenlaista tapaa tavoittaa nuoria ja nyt ensi vaiheessa etenkin Turun ammatti-instituutin opiskelijoita. Nuoret osaavat kertoa palveluista nuorille helposti ymmärrettävällä tavalla ilman virkakielen kiemuroita. Lisäksi tietoa tuesta voi olla helpompi ottaa vastaan oman ikäiseltä opiskelukaverilta, kertoo kokeilusta syrjäytymisen ehkäisyn projektipäällikkö Mari Kontio

Käytännön viestintäkokemusta tärkeästä aiheesta

Ensimmäisenä some-työn on aloittanut Turun ammatti-instituutissa matkailualaa opiskeleva Anna Käyhkö. Anna on kertonut omalla Instagram-kanavallaan esimerkiksi siitä, mistä voi saada apua, jos on rahahuolia tai opiskelu takkuaa. 

– Oppilaskunnanhallituksesta kyseltiin kiinnostuneita ja lähdin mukaan, sillä some ja viestintä kiinnostavat ja aihe on tosi tärkeä. Tämä on ollut yllättävän kiva kokemus. Olen koulun ja harrastuksien kautta opiskellut some-viestintää, ja nyt teoriassa opittuja asioita pääsi toteuttamaan käytännössä, Anna tuumaa.

Annan Instagram-tarinat ovat herättäneet keskustelua opiskelijakavereissa ja keränneet useita kommentteja. Lisää näkyvyyttä tarinat ovat saaneet Turun ammatti-instituutin some-kanavissa. 

– Moni on ollut kiinnostunut postauksista. Eivätkä kaikki ole tienneet, että tällaisia palveluja on olemassa, Anna kertoo.

Anna on julkaissut kolme tarinakokonaisuutta, joista jokainen on tavoittanut noin viitisen sataa katsojaa. 

– Anna on tehnyt erinomaista työtä! On hienoa, että hän on tehnyt sisältöjä oman näköisellään tavalla ja tavoittanut juuri niitä nuoria, joille opas ja siihen kootut palvelut on suunnattu. Jatkossa kannattaa ehdottomasti hyödyntää tällaiset vertaisviestinnän mahdollisuudet, Mari iloitsee.   

Kevään aikana myös muiden nuorten on tarkoitus kertoa avun kanavista ja oppaasta omissa some-kanavissaan. Annan tarinat löytyvät Instagramista @kayhkoanna-käyttäjänimen tarinoiden kohokohdista. 

Seuraavaksi tavoitellaan lukiolaisia

Sosiaalisen median kokeilu on onnistunut hyvin ja sitä halutaankin jatkaa. Seuraavaksi lähdetään tavoittelemaan Turun lukiolaisia.

Opiskeletko sinä lukiossa ja haluaisit kertoa opiskelukavereille tavoista löytää apua ja tukea? Oletko aktiivinen sosiaalisessa mediassa? Ota yhteyttä syrjäytymisen ehkäisemisen hankkeeseen (sari.turpeinen@turku.fi).