”Suomen kokoisessa maassa resurssit on osattava käyttää fiksusti. Tulevaisuudessa kaupunkien välinen yhteistyö voisi vielä syventyä ja skaalautua vahvemmin ulospäin. Meillä on hyvä luottamus ja pohja, jolle rakentaa jatkossa  entistäkin vaikuttavampaa yhteistyötä. Olisi resurssien hukkaamista miettiä näitä asioita yksin.” Riitta Birkstedt, Turun kaupungin hankejohtaja, 6Aika-ohjausryhmän jäsen.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Tampereen ja Turun yhteinen julkaisu 6Aika-strategian fantastisuuksista on julkaistu!

6Aika-strategia alkaa olla elinkaarensa loppupäässä ja olemme koonneet Tampereen kanssa yhteisen julkaisun teemasta Tampere ja Turku alustoina  6Aika-strategia tuotti vaikuttavaa kaupunkikehittämistä

Julkaisussa nostetaan esille kaupunkikehitystä yhteisissä teemoissa ja niiden hankehelmiä. Teemoina ovat 

  • 6Aika-kärkihankkeet, Kaupunki kokeilualustana
  • Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet ja -strategiat
  • PK-yritysten osaaminen ja Smart city -ratkaisut sekä 
  • Työllisyys ja osaamisen kehittäminen.

Tarkastelunäkökulmina hyödyt kaupungeille, haasteet ja niiden ratkaisut, kehittäminen tulevaisuudessa sekä suositukset jatkoseurantaa varten. 

Ota julkaisun opit käyttöön ja hyödynnä jatkokehityksissä!

Lisätietoja:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, 6Aika-kaupunikoordinaattori