Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu varapuheenjohtajaksi maailmanlaajuisen ICLEI-järjestön globaaliin puheenjohtajistoon. Puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa. ICLEI - Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen kaupunkien verkosto, joka edistää kaupunkien kehittämistä kestävästi.

Muut puheenjohtajistoon valitut ovat puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Frank Cownie Des Moinesista Yhdysvalloista ja ensimmäinen varapuheenjohtaja, kaupunginjohtaja Katrin Stjernfeldt Jammeh Malmösta Ruotsista sekä varapuheenjohtaja, lakiasäätävän kokouksen jäsen Atishi Marlena Delhistä Intiasta.

Parhaillaan käynnissä on ICLEI:n globaalin hallituksen virtuaalikokous, jossa käsitellään kaupunkien merkitystä ilmastotyössä ja valmistaudutaan YK:n COP26-ilmastokokoukseen, joka pidetään marraskuussa 2021 Glasgow’ssa. Lisäksi kokouksessa käsitellään ICLEI:n juuri solmimat sopimukset YK:n ympäristöohjelman UNEP:in ja talousyhteistyöjärjestö OECD:n kanssa.

1,5 asteen elämä on mahdollinen kaikille

Turku toteuttaa vahvaa ilmastopolitiikkaa ja tähtää hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi tavoitteena on Pariisin ilmastosopimuksen mukainen niin sanottu 1,5 asteen elämä, joka tarkoittaa käytännössä ilmastoystävällistä ja kestävää elämäntapaa sekä hiilijalanjäljen vähentämistä.

"Turussa tarjoamme näitä kestävän kehityksen ratkaisuja kaikille asukkaille ja yhteisöille, sillä uskomme, että meistä jokainen voi elää 1,5 asteen elämää ja tehdä hyvää ilmastotyötä omissa valinnoissaan", sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turussa tarjoamme kestävän kehityksen ratkaisuja kaikille asukkaille ja yhteisöille, sillä uskomme, että meistä jokainen voi tehdä hyvää ilmastotyötä omissa valinnoissaan.

Turku tekee parhaillaan ICLEI:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran sekä alueen toimijoiden kanssa yhdessä kiertotalouden tiekarttaa. ICLEI on välittänyt Turun ja muiden kumppaneiden käyttöön kiertotalouden esimerkkejä ja oppeja erityisesti Itä-Aasian kaupungeista sekä globaaleista asiantuntijaverkostoista.

"Turku hyötyy yhteistyöstä ICLEI:n kanssa erityisesti ilmastosuunnitelmamme toteuttamisessa ja kiertotalouden kehittämisessä. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt on jo puolitettu vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä. Vahva osallistuminen ICLEI:n toimintaan tukee yhteistä työtämme entisestään", kaupunginjohtaja Arve kertoo.

ICLEI:n maailmanlaajuinen verkosto korostaa kaupunkien merkitystä kestävien ratkaisujen kehittämisessä ja haastaa valtioita ja muita maailmanlaajuisia organisaatioita mukaan yhteisiin tavoitteisiin. ICLEI edustaa kaupunkeja ja alueita YK:n ilmasto-, ympäristö- ja kestävän kehityksen työssä sekä kehittää kestäviä ratkaisuja yhdessä jäsentensä ja kumppaneidensa kanssa kaikissa maanosissa.