Kevään toinen yhteishaku oli menestyksekäs Turussa. Korkeakouluihin saapui ennätysmäärä hakemuksia. Kaikkiaan Turkuun pyrki alustavien tietojen mukaan yli 53 000 hakijaa.

Turku osoitti vetovoimansa opiskelijakaupunkina viime viikolla päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Kaupungin kuuteen korkeakouluun haki kaikkiaan noin 53 300 henkeä. Turun yliopistoon, Turun ammattikorkeakouluun ja Åbo Akademiin hakijoita riitti enemmän kuin koskaan aiemmin.

Yliopistoon yli 40 000 hakemusta

Turun yliopistoon pyrki tänä keväänä 31 511 hakijaa, mikä on 745 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Hakijamäärässä Turun yliopisto oli kolmanneksi suosituin suomalaisyliopistoista. Yhteishaussa sama henkilö voi hakea useampaan hakukohteeseen, ja myös hakemusten kokonaismäärä oli Turun yliopistossa ennätyksellinen. Se ylitti ensimmäistä kertaa 40 000 hakemuksen rajapyykin.

– Olemme todella tyytyväisiä näihin tuloksiin. Erityisen ilahtuneita olemme Turun yliopiston laaja-alaisen sivistystavoitteen näkökulmasta siitä, että useat vieraat kielet, mukaan lukien uusi kiinan kielen koulutuksemme, ovat olleet haluttuja hakukohteita, sanoo vararehtori Piia Björn.

Turun yliopiston suosituin hakukohde oli kauppatieteet, johon pyrki kaikkiaan 5715 hakijaa. Hakutilastojen kärjessä olivat viime vuosien tapaan myös lääketiede, oikeustiede sekä psykologia.

Turun AMK:n vetonaulana sosiaali- ja terveysala

Myös Turun ammattikorkeakoulun hakijamäärä jatkoi kasvuaan. Hakijoita oli alustavien tietojen mukaan hieman yli 17 000, mikä on noin 1000 enemmän kuin viime vuonna. Määrä on ennätyksellinen, sillä jo viime vuonna hakijoita oli enemmän kuin koskaan aiemmin.

Turun ammattikorkeakoulun vetovoimaisimpia koulutuksia olivat aiempien vuosien tapaan muun muassa ensihoitajan ja sosionomin tutkintoihin johtavat koulutukset. Myös ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa sosiaali- ja terveysala oli suosituimpien joukossa.

– On ilo nähdä, miten sosiaali- ja terveysalan suositut hakukohteet herättävät jatkuvasti kiinnostusta. Myös verkkotutkintojen suosio näyttäisi kasvavan tasaisesti, mitä varmaan viimeisen vuoden erikoistilanne on osaltaan tukenut. Mielenkiintoinen yksityiskohta tänä keväänä olivat kuvataiteen korkeat hakijaluvut kaikissa hakukohteissa, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Åbo Akademin hakijamäärä nousi 7 prosentilla

Åbo Akademin hakijamäärässä oli kasvua noin seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Hakijoita oli tänä vuonna 3558. Kaikkiaan Åbo Akademin ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisteritason koulutuksiin haettiin 5501 kertaa.

– Tulkitsen luvut niin, että Åbo Akademi on yliopisto, johon nuoret hakijamme luottavat, ja että tarjoamme vetovoimaista ja merkityksellistä koulutusta. Samalla on selvä, että pandemia on vaikuttanut hakuun – korona-aika on muistuttanut ihmisiä opiskelun ja tulevaisuuteen satsaamisen tärkeydestä, sanoo opiskeluasioista vastaava vararehtori Mikael Lindfelt.

Suurin hakupaine kohdistui uuteen farmasian kandidaattikoulutukseen, johon kuuluu oikeus jatkaa proviisorin maisteriohjelmaan. Tarjolla ollutta viittä opiskelupaikkaa haki kaikkiaan 129 henkeä. Määrällisesti eniten hakijoita oli kauppatieteiden koulutuslinjalle, johon pyrki 830 henkeä. Myös psykologia, oikeusnotaarikoulutus ja logopedia olivat suosittuja hakukohteita.

Kasvua myös Diakin ja Novian hakijamäärissä

Hakijamäärissä oli kasvua myös Yrkeshögskolan Novian ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun kampuksilla.

Novia kasvatti hakijamääräänsä noin 13 prosentilla viime kevääseen verrattuna. Noviaan pyrki tänä keväänä 371 hakijaa, kun viime vuonna hakijoita oli 329. Suosituin hakukohde oli sosionomin koulutusohjelma, johon tuli 86 hakemusta.

Diakin viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutusohjelmaan haki kaikkiaan 154 henkeä, mikä oli 14 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua oli siis kymmenen prosenttia.

Ainoastaan Humanistisen ammattikorkeakoulun Turun kampukselle pyrki tänä keväänä hieman viime vuotta pienempi määrä hakijoita. Kulttuurituottajan ja yhteisöpedagogin koulutuksiin pyrki yhteensä 714 hakijaa. Näistä kulttuurituottajan tutkinto oli hieman suositumpi.