Vapun alla käynnistyvä Punainen lanka -videokampanja kannustaa nuoria puhumaan huolistaan aikuisille. Turun kaupungin työntekijöille on tarjolla tukea huolten puheeksi ottamiseen ja palvelunohjaukseen.

Punainen lanka -videossa alkoholistiperheessä kasvanut Lauri ja mononukleoosiin sairastunut Ronja kertovat tarinansa siitä, miten he saivat kouluaikana tukea tilanteeseensa. Videon ydinviestinä on, että apua hakemalla asiat alkavat kääntyä parempaan suuntaan. Samalla videon tavoitteena on madaltaa avun pyytämisen kynnystä ja osoittaa, että apua voi hakea, vaikka nuori ei tiedä, mikä taho pulmassa voisi parhaiten auttaa. Huolen kuullut aikuinen voi ohjata nuoren sopivan palvelun ääreen. 

Videokampanja käynnistyy 23.4.2021 kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Myös nuorten parissa työskentelevät järjestöt jakavat videota omissa kanavissaan. Videon yhteydessä kerrotaan Apua ja tukea nuorille -oppaasta. Oppaaseen on kerätty kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan matalan kynnyksen avunpaikkoja, joihin nuori voi olla erilaisissa pulmatilanteissa suoraan yhteydessä.   

Miten ottaa huolet puheeksi?  

Nuorten, lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on mahdollisuus tukea asiakkaita erilaisten haasteiden kanssa. Huolten puheeksi ottaminen voi tuntua kuitenkin haastavalta. Tuoreella videolla Turun kaupungilla työskentelevät ammattilaiset kertovat, miten onnistua puheeksi ottamisessa. Henkilökunnalle on myös järjestetty koulutusta puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksen tueksi on nuorten tuen oppaan lisäksi laadittu laaja lasten, nuorten ja perheiden tuen opas. 

Punainen lanka -video on toteutettu osana Peruskoulu on parasta ja Terveempää elämää -hankkeita. Huolet puheeksi -video, matalan kynnyksen palveluiden oppaat ja henkilökunnalle suunnattu puheeksi ottamisen koulutus on toteutettu osana kaupungin syrjäytymisen ehkäisemisen hanketta, joka on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta.