Turussa keväällä 2020 kehitetty åppi on lisätyn todellisuuden oppimissovellus, joka liikuttaa oppilaita ja opiskelijoita Aurajokirannassa virtuaalisiin kohteisiin. Se sopii esimerkiksi historian, biologian, kuvataiteen ja kielten opetukseen niin peruskouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissakin. Sisällöt löytyvät sovelluksen opastamissa pisteissä Aurajokirannassa, ja kohteita on tänä keväänä jo yli 20.

Uusissa kohteissa voi sovelluksen kautta tutustua esimerkiksi Suomen ensimmäiseen autoon sekä saada vastauksia kysymyksiin, miksi euron kolikko on Kaasukellon edessä? Ja miten gramofoni liittyy Aurajokirantaan?

Sovelluksen sisällöt ovat turkulaisten lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden itse tuottamia, ja siitä on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Ilmainen mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa.

Jatkuvaa sisällöntuotantoa

– Sovelluksen avautuessa keväällä 2020 sisältöjä oli noin kymmenessä eri sijainnissa Aurajokirannassa. Nyt niitä on jo puolet lisää, eli reilut 20. Alustalle tuotetaan sisältöjä opiskelijavoimin opettajien ohjauksessa. Opiskelijat ovat siis alustan ja sovelluksen käyttäjiä sekä sen sisällöntuottajia. Historiaan, biologiaan tai kaupunkimaantieteeseen liittyviä sisältöjä voidaan tehdä esimerkiksi koulukohtaisilla lukiokursseilla, tiivistää STEAM Turun lukiokoordinaattori Nina Brander.

Sisällöntuotanto on jatkuvaa, ja vuosittain åpin AR-alustalle saadaan lisää uusia 3D-objekteja, teksti- ja äänisisältöjä, materiaaleja sekä uusia ideoita sovelluksen kehittämistyöhön. Asiasisältöjen koonti harjaannuttaa tutkimustaitoja, jolloin keskeisen tiedon ja asiasisällön etsiminen, tiivistys sekä taitto käyttäjälle sopivaan muotoon vaativat uudenlaista oppimista ja syventymistä asiaan.

Keväällä 2021 åppiin on tulossa uusia kohteita myös Turun yliopiston arkeologian oppiaineesta. Niissä esitellään Turun keskustan arkeologisten kaivausten tuloksia ja jännittävimpiä löytöjä 3D-mallien sekä tekstien avulla. Esittelyt laaditaan lukiolaisten ja arkeologien yhteistyönä.

3D mallinnus Suomen ensimmäisestä autosta

Tänä keväänä Kerttulin ICT-lukion opiskelijat ovat rakentaneet sisältöjä åppi-sovellukseen uudella 3D-mallinnos -kurssilla.

– Halusin mallintaa auton uudella 3D-mallinnos kurssilla. Aiheen piti liittyä Turun ympäristöön ja historiaan, joten valitsin Teslan sijaan Benz Velon – Suomen historian ensimmäisen auton, joka saapui Turkuun vuonna 1900. Olen opiskellut Blender-ohjelmaa itsenäisesti jo muutamien vuosien ajan netistä löytyvien YouTube tutoriaalien kanssa. Itse asiassa IT-ala on hyvin dokumentoitua ja verkossa on paljon materiaalia itseoppimisen tueksi. Ei kannata pelätä aloittaa, katsoo vaan tutoriaaleja, mokailee ja yrittää uudestaan. Tämä oikeastaan määrittää myös IT-alaa; uuden oppiminen ja osaaminen ovat keskeisiä taitoja. Opin kurssilla perusteiden hiomista, taitojeni syventämistä ja joitakin uusia työkaluja. 3D-mallinnuksen teossa ei ole kattoa – jos haluaa tehdä enemmän, saa tehdä enemmän, kertoo Kerttulin ICT-lukion opiskelija Jesse Lappalainen.

Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa turkulainen CTRL Reality Oy, ja sitä yhteiskehitetään Turun lukioiden kanssa.


STEAM Turku rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tiedepolkua, jonka tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Turun ja Lounais-Suomen alueella.  STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. www.turku.fi/steam