Kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristölautakunta saivat tilannekatsauksen Logomon sillan rakennustilanteesta maanantaina 26.4. Lisärahoitusta tarvitaan vielä lisää ennen kuin silta saadaan elokuussa käyttöön.

Turun rata-alueen yli rakenteilla olevalle Logomon sillalle esitetään lisärahoitusta 2,1 miljoonaa euroa, joka sisältää 0,5 miljoonaa euroa riskivarausta. Tarkennetun kustannusarvion mukaan sillan rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 21,6 milj. euroa.

Kustannuksia ovat nostaneet ennen kaikkea suunnittelussa tapahtuneet muutokset ja virheet. Suunnittelutoimiston tekemissä sillan päätyportaiden laskelmissa havaittiin viime vuoden lopulla virhe, jonka korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyttää urakan valmistumista. Myös sillan julkisivurakenteissa tarvittavien apurunkojen rakenteita on jouduttu tarkentamaan.

Kustannuksia ovat lisänneet myös töiden siirtyminen rakentamisen kannalta epäedullisempaan vuodenaikaan, tarvikkeiden saatavuuden vaikeutuminen ja hintojen nousu. Näiden lisäksi valaistus- ja sähkötöiden sekä automaatiojärjestelmien suunnitelmia on jouduttu korjaamaan.

Suunnittelussa tapahtuneiden virheiden ja muutosten aikatauluvaikutus sillan valmistumiseen on noin viisi kuukautta. Näin ollen silta on käyttöönottovalmis elokuussa.

Kaupungin näkemyksen mukaan merkittävä osa viiveestä ja kustannusnoususta johtuu suunnitelmien puutteellisuudesta. Kaupunki on reklamoinut suunnitteluvirheistä suunnittelijaa ja esittänyt alustavan korvausvaatimuksensa. Korvausasia tuodaan vahingon määrän selvittyä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

Turun kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristölautakunta saivat selvityksen Logomon sillan kustannuksista ja aikataulun muuttumisesta maanantaina 26.4. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee investointimäärärahan tarkistusta 4.5. osavuosikatsauksensa yhteydessä, minkä jälkeen investointimäärärahan tarkistuksesta päättää kaupunginvaltuusto osana kaupungin talousarvion toteutumisen osavuosikatsausta.

Logomon sillan kustannusten ylitys esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä lisäämättä kokonaisrahoitusta.

Asiasanat: