Parkinkentän asemakaavan muutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Ehdotus on laadittu kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta ja se on nähtävillä 26.4.-25.5.

Asemakaavamuutos mahdollistaa Parkinkentän täydennysrakentamisen osana kehittyvää Aninkaisten aluetta siten, että samalla alueen liikuntapalvelut paranevat. Kaavaratkaisussa on muodostettu kahden korttelin kokonaisuus, jossa yhdistyvät mm. liikunta, asuminen, toimisto- ja liikekäyttö.

Tuureporinkadun varrelle ja Arkistonpolun risteykseen on suunniteltu kaksi uutta VIII-kerroksista asuin- ja liikerakennusta, joista Arkistonpolun puoleiseen rakennukseen sijoitetaan urheilutoimintaa palvelevia tiloja. Korttelialueilla on rakennusoikeutta yhteensä 17 900 k-m². Kaava mahdollistaa asuntoja enimmillään 330 uudelle asukkaalle.

Urheilukenttä säilyy lähes nykyisen kokoisena. Nykystandardien mukaisesti uusittavat tekojääkenttä, tekonurmikenttä ja kaukalo toteutetaan maanpinnan tasoon. Kentän ja muodostuvien korttelialueiden alle osoitetaan varaus maanalaiselle kaksikerroksiselle tilalle, jonne on mahdollista sijoittaa pysäköintilaitos, kiinteistönhuoltotiloja, liikuntatiloja, varastoja, teknisiä tiloja sekä väestönsuoja.  

Asemakaavanmuutos perustuu asemakaavanmuutosanomukseen, jonka on tehnyt Kansallis-kehitys Oy. Kaupunki ja Kansallis-kehitys Oy solmivat kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta kesäkuussa 2018. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi marraskuussa 2018. Kaavaluonnoksen lautakunta hyväksyi maaliskuussa 2020.

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävänä Turku-pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja turku.fi-sivustolla. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Asemakaavaehdotusta esittelevä yleisötilaisuus järjestetään etätilaisuutena keskiviikkona 5.5. kello 18.00-20.00. Teams Live Event -tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Linkki tilaisuuteen