Turun kaupunki ja UBC Sustainable Cities Commission järjestivät 20.–21.5.2021 HUPMOBILE-webinaarisarjan, jossa Itämeren alueen satamakaupungit jakoivat parhaita käytäntöjään kestävän liikkumisen edistämisessä.

Itämeren alueella operoi yli 200 satamaa ja siksi satama-aluetta ympäröivien liikkumisratkaisujen kehittäminen on useiden eri tahojen kiinnostuksen kohteena.

- Vaikka liikkumiseen liittyvät haasteet vaihtelevatkin aluekohtaisesti, löytyy webinaarien esityksistä varmasti jokaisen omaan kontekstiin soveltuvia huomioita, hankkeen projektipäällikkö Tero Haahtela Aalto-yliopistosta sanoo.

Ensimmäinen webinaaripäivä keskittyi satamiin ja niiden lähialueiden kehittämiseen. Kaksituntisen webinaarin aikana esiteltiin Turun satama-alueen kehitystä, älykkäitä terminaaleja, satama-alueen asukkaiden elämäntapoja kartoittaneen tutkimuksen tuloksia, satama-alueiden kestävyyttä arvioivia työkaluja sekä älykkäitä liikennevaloratkaisuja.

Perjantain webinaari keskittyi saumatonta kestävää liikkumista käsitteleviin teemoihin niin henkilö- kuin tavaraliikenteen näkökulmista. Webinaaripuhujat tutustuttivat kuulijat vihreiden matkaketjujen kehittämiseen, joukkoliikenteen ja kulttuuripalveluiden lippuyhteistyön sekä joukkoliikenteen lähimaksun taustoihin, älykkäisiin autopysäköintiratkaisuihin, mikrohub-pilotointikokeiluihin, liikenneratkaisuiden kehittämiseen simuloinnin avulla sekä pyöräpysäköinnin ratkaisuihin.

Molempiin webinaaripäiviin oli varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Webinaarien kieli oli englanti. UBC Sustainable Cities Commission järjesti tilaisuudet Zoom-alustalla ja ne tallennettiin.

HUPMOBILE-projekti on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Baltic Sea -ohjelmasta. Projektissa kehitetään parhaita käytänteitä kestävän liikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen Itämeren alueen satamakaupungeissa.