Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.5. Kokouksessa käsitellään mm. Ruusukorttelina koskevaa kaavaehdotusta. Kaavamuutos tekee mahdolliseksi rakentaa tonteille katujen varsille 9-kerroksisia rakennuksia.

Asemakaavanmuutosehdotus; Ruusukortteli 2.0

Asemakaavamuutos mahdollistaa alueella asuin-, liike- ja toimistorakentamisen sekä päiväkoti- ja palvelutoiminnan ja lisäksi Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen toiminnan.

Kaavamuutos tekee mahdolliseksi rakentaa tonteille katujen varsille enintään 9-kerroksisia rakennuksia. Pysäköinti sijoitetaan pääosin maan alle.

Koulukadun katualuetta levennetään katupuurivin ja kadunvarsipaikoituksen mahdollistamiseksi. Koulukadun ja muiden yleisten alueiden rakentamisen investointikustannusten on arvioitu olevan noin 196 000 euroa.

Edellisestä kokouksesta käsittelyyn tulevia asioita:

Asemakaavanmuutosluonnos; Freya

Asemakaavanmuutos laaditaan ydinkeskustaan Humalistonkadun, Yliopistonkadun ja Kristiinankadun välissä sijaitseville tonteille. Kristiinankatu 10a sisäpihalle suunnitellaan toimistorakennuksen korvaamista asuinkerrostalolla.

Maanvuokraus Suomen Vesipuistot Oy:lle

Lautakunta otti edellisessä kokouksessa käsiteltäväkseen tonttipäällikön päätöksen, joka koskee maanvuokrausta Suomen Vesipuistot Oy:lle. Päätöksen mukaan Ispoisten uimarannan läheltä vuokrataan vesialuetta ja uimaranta-aluetta yhtiölle vesipuistotoimintaa varten. Lautakunnalle esitetään, että maanvuokraus hyväksytään.

Koirapuistosuunnitelmat

Koirapuistojen puistosuunnitelmat on laadittu Jaaninlaaksoon, Paattistenpuistoon ja Pääsiäispuistoon. Kaikkiin koira-aitauksiin rakennetaan omat osastot isoille ja pienille koirille.

Kokouksen esityslista