Lue lisää myös julkaistusta tarjouspyynnöstä, autonomisten bussien kehityspolusta, mahdollisuudesta pysäköintipaikan vertaisvuokraukseen ja saatavilla olevasta pysäköintidatasta.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Auto- ja pyöräpysäköinnin kokeilujen esittelytilaisuus 27.5.
Kauan odotetut kokeilut alkavat Turussa touko-kesäkuun vaihteessa ja niihin pääsee tutustumaan 27.5. klo 9-11.30. Tilaisuus on kaikille avoin verkkotilaisuus, johon mahtuu mukaan 250 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tilaisuuteen: https://www.lyyti.in/vahahiilinenpysakointi 

Pyöräpysäköintipalveluiden uusi tarjouspyyntö julkaistu

Turun ammattikorkeakoulu käynnisti pyöräpysäköinnin kokeiluista täydentävän tarjouskilpailun, johon osallistuvat 6aika-hankeen lisäksi Turun kärkihankkeet Smart and Wise Turku ja Keskustan kehittäminen. Hankintapäätös pyritään tekemään kokeilujen esittelytilaisuuteen mennessä (27.5.). Tutustu tarjouspyyntöön ja jätä tarjous viimeistään 18.5.: https://pienhankintapalvelu.fi/turkuamk/HankintaYksikonPienHankinnat/PienHankintaLista

Pysäköintipaikan vertaisvuokraus saapuu Turkuun
Onko sinulla, taloyhtiölläsi tai yritykselläsi parkkipaikkoja, jotka seisovat tyhjillään suurimman osan päivästä? Shareway Oy on valmistelemassa Turkuun myös lyhytaikaisen vertaisvuokrauksen mahdollistavaa kokeilua, johon etsitään nyt sopivia kokeilukohteita. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yritykseen lähettämällä viestin osoitteeseen eveliina@shareway.fi

Autonomisten bussien kehityspolku – tulosten esittelytilaisuus 24.8.2021
Sitowise tekee parhaillaan selvitystä autonomisten bussien kehityspolusta osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä. Selvitys hyödyntää aiempien ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksia ja etsii vastauksia kysymyksiin, kuten minkälaisiin tarpeisiin autonominen joukkoliikenne vastaa, minkälaisessa kaupunkiympäristössä se on taloudellisesti kannattavaa ja mihin toimenpiteisiin kaupunkien tulisi ryhtyä sen mahdollistamiseksi.

Selvityksen tulokset esitellään kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa 24.8. klo 10-12. Ilmoittautumislinkki lähetetään uutiskirjeen vastaanottajille kesäkuun aikana.

Pysäköintidataa yritysten käyttöön
Rambollin tekemä pysäköintipaikkojen kartoitus valmistuu toukokuun aikana. Kartoitus sisältää Turun maksulliseen lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin tarkoitettujen kadunvarsialueiden ja kaupungin hallinnassa olevien yleisten pysäköintialueiden inventoinnin ja käyttöasteselvityksen. Aineisto on avointa dataa ja sitä hyödynnetään mm. monissa autopysäköinnin kokeiluissa.

Kaupunki on avannut tai avaamassa myös useita muita pysäköintiaineistoja, kuten ParkkiHUB-tietojärjestelmästä saatavaa tietoa. Myös pysäköintikokeilut tuottavat dataa, joka avataan kesän ja syksyn aikana avoimesti saataville. Autamme kaikkia yrityksiä uusien vähähiilisten liikkumispalvelujen kehittämisessä ja avoimen datan hyödyntämisessä – olkaa siis rohkeasti yhteydessä, jos liikkumisen ja pysäköinnin data kiinnostaa! 

Jos olet vasta hiljattain alkanut seurata hanketta niin voit tutustua aikaisempien tilaisuuksien tallenteisiin Smart and Wise Turku -hankkeen sivuilla. Voit myös seurata meitä somessa aihetunnisteella #liikennehubit.

Lisätiedot

Juha Pulmuranta
Turun kaupunki
juha.pulmuranta@turku.fi
040 617 5381 

Noora Salmela
Turun ammattikorkeakoulu
noora.salmela@turkuamk.fi
040 355 0102

6aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke
#liikennehubit