Vesialueilla on suuri energiapotentiaali, jonka laajempi hyödyntäminen vähentäisi päästöjä ja vesistöjen rehevöitymistä. RH-Harvesting Oy on innovatiivinen yritys, joka rakentaa vesikasvien niittoon sopivia monitoimialuksia. Alukset niittävät ja paalaavat ruovikkoa kiertotalouden tarpeisiin, muun muassa kasvualustoiksi sekä energiakäyttöön.

RH-Harvesting Oy:n ilmastoteko pähkinänkuoressa

  • Yritys rakentaa ruo’on niittoon ja paalaukseen tarkoitettuja monitoimialuksia
  • Poistettu ruoko ei tuota kasvihuonekaasuja mädätessään rannoilla
  • Ruoko käytetään muun muassa kasvualustoissa turpeen sijasta ja energiakäytössä fossiilisten polttoaineiden korvaajana sekä sitä voidaan käyttää myös moniin muihin tarkoituksiin esim. eristeisiin ja biokaasun valmistukseen
  • Ruo’on poisto vähentää vesistöjen liiallista ravintokuormitusta (fosfori ja typpi)

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

 

Kuva: RH-Harvesting Oy

Esitimme viisi kysymystä ilmastoteosta RH-Harvesting Oy:n toimitusjohtaja Markku Järviselle 

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Rakennamme ensimmäistä monitoimityölauttaa vesistöissä kasvavan ruovikon jokavuotiseen hoitoniittoon. Niitetty ruovikko jatkojalostetaan mm. kasvualustoiksi korvaamaan turvetta ja kivivillaa sekä hyödynnetään energian- ja lämmöntuotannossa fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Lisäksi ruovikoista voidaan tehdä biokaasua. Ruo'on hyötykäyttöä tutkitaan jatkuvasti korkeamman jalostusasteen saavuttamiseksi.

Ruovikoissa on merkittävä potentiaali. Suomen vesialuilla on arvioitu olevan noin 100 000 hehtaaria ruovikoita, josta Saaristomeren alueella noin 40.000 hehtaaria.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Suomen vesistöissä on liikaa ravinteita ja vesistöt rehevöityvät. Rannoille mätänevä kasviaines, mm. ruoko, luovuttaa ilmakehään merkittäviä määriä metaania ja hiilidioksidia. Ruovikoiden niitto ja käyttö vähentää päästöjä kahdessa vaiheessa; kasviaines ei jää rannalle mätänemään sekä hyötykäytettynä sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja turvetta.

Keräämättä jääneiden korsien typpi- ja fosforivarastot liukenevat vesistöön lisäten ravintokuormitusta ja rehevöitymistä. Ruovikkoa ei ensisijaisesti niitetä vihreänä, koska vihreä ruovikko kerää tehokkaasti typpeä ja fosforia vaan ruovikko niitetään vasta kun se on työnsä tehnyt eli syyskesällä ja aikaisin keväällä.  

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Olemme kehittäneet aiemmin menetelmän öljyyntyneiden ruovikoiden niittoon ja poistoon.  Se on testattu ja toimii. Hyödynnämme tätä osaamistamme uuden monitoimilautan rakentamisessa.  Tavoitteemme on tehdä ratkaisuja, jotka hyödyttävät vesistöjä ja vähentävät päästöjä.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Ruovikon hyötykäytössä on valtava moninainen käyttöpotentiaali. Kasvualustat, katot, eristelevyt, biokaasutus, jne. Yhden monitoimilautan tuotto on noin 10 000-20 000 tonnia kaudessa.  Tavoitteenamme on lisätä kalustoa vuosittain. Tonni ruokoa sisältää noin 450kg hiiltä, joka sidotaan vuosiksi eri rakenteisiin. Muuten se olisi lahoamisen vuoksi päästölähde!

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Alalla on valtava potentiaali. Merialueiden lisäksi sisävesistöissä on vähintään yhtä paljon vuosittain niitettäviä ruovikoita. Vesistöjen ja ilmaston suojelun tärkeyden vuoksi toivomme saavamme yhteistyökumppaneita mukaan. Tarvitaan useita kymmeniä valmistumassa olevan kokoisia sekä pienempiä aluksia, jotka niittävät vesijätöillä kasvavia ruovikoita. Rakennamme valmistuvan monitoimilautan rinnalle pienemmän niittoon ja paalaukseen kykenevän aluksen. Tällöin vesialueen omistaja saisi täyden palvelun samalta yrittäjältä.