Olet lämpimästi tervetullut mukaan keskustelemaan siitä, miltä juuri sinun lähiösi tulisi näyttää ja tuntua tulevaisuudessa. Turun Lähiövisio -tilaisuus pidetään virtuaalisesti Teams-sovelluksessa 26.5. klo 17.00–19.00.

Turun Lähiövisio 26.5.2021 klo 17.00–19.00 ohjelma:

17.00-17.05  Tervetulosanat
Aluetyöntekijä Katri Arnivaara, Turun kaupunki

17.05-17.10 Tilaisuuden tausta ja tavoitteet
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki

17.10-17.25 Tulevaisuuden lähiö -visiointia
Arkkitehti ja hankejohtaja Miia-Liina Tommila, Uusi kaupunki -kollektiivi

17.25-17.40 Kestävää
Miten lähiöissä voidaan edistää kestävä elämäntapaa?
Asiantuntija Salla Nurminen, Kestävä Arki, Sitra

17.40-17.55 Kaunista
Kulttuurin ja taiteen rooli kaupunkiympäristössä
Riina Kotilainen, Turun ammattikorkeakoulu
 
17.55-18.25 Yhdessä  
Taidetta Härkämäessä
Turkuseuran Kaupunginosajaoston puheenjohtaja Heikki Lehtonen
 
Oman asuinalueen imagon luominen Pansio – Perno
Anni Torikka ja Jenni Tamminen
 
Nuoret haluavat tulla kuulluksi
Jaso Jaakkola
 
TVT Asuntojen Viherkuuri  
Lauri Ahonen

18.25-18.40  Kysymyksiä ja keskustelua

18.40-18.50 Yhteenvetoa ja lähiövisiokehittämisen seuraavat askeleet

18.50-18.55 Tilaisuuden päätös

#lähiövisio
www.turku.fi/aluetyo

Tule mukaan:

Halutessasi voit myös osallistua keskusteluun chatin kautta ja esittää kysymyksiä esiintyjille, mutta voit myös halutessasi vain seurata keskustelua.

Mikä on Turun lähiövisio?

Lähiövisio on ajatus Turun lähiöiden tulevaisuudesta ja kehittämisestä, jonka luomme kaikki yhdessä, keskustelemalla. Juuri sinun mielipiteesi ja näkemyksesi on arvokas. Uskomme, että parhaiten lähiöiden tulevaisuuden mahdollisuudet tuntevat niissä asuvat ihmiset ja että jokainen meistä voi osana lähiyhteisöään tehdä paljon hyvää.

Turun Lähiövisio -tilaisuuden 26.5. tavoitteena on tuoda kaupungin eri toimijat yhteen pohtimaan: 

  • Mikä on Turun Lähiövisio? 
  • Miten haluamme kehittää Turun lähiöitä? 
  • Kuinka teemme asuinympäristöistä kestäviä, viihtyisiä ja kaikki ihmiset huomioivia yhteisöjä? 

Tilaisuus on samalla osa Euroopan unionin Uusi eurooppalainen Bauhaus -keskustelua. Euroopan komissio on kutsunut kaupunkeja järjestämään tilaisuuksia, joissa kerätään eri näkökulmia, inspiroivia esimerkkejä ja uusia ideoita siitä, kuinka voimme kehittää kestäviä, kauniita ja osallistavia asuinympäristöjä. 

Meillä on hienoja erilaisia lähiöitä, joilla on omat kiinnostavat piirteensä ja vahvuutensa. Tule mukaan suunnittelemaan omasta asuinalueestasi se tulevaisuuden paras Turun lähiö!

Lisätietoja: www.turku.fi/aluetyo

Turun kaupunki on kaupunkivaltuustotasolla päättänyt Lähiövision kehittämisestä. Turun asukkaista noin kaksi kolmasosaa asuu lähiöissä pääosin kerrostalovaltaisilla alueilla. Turku haluaa olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja lähiöpolitiikan edelläkävijä. Lähiöiden kehittämisen pohjana tulee olla asukkaiden tarpeet ja alueiden erityispiirteiden huomioonottaminen. Samalla kaupunki aikoo olla ilmastopositiivinen vuonna 2029, mikä vaatii yhteisiä ponnistuksia muun muassa kestävän korjausrakentamisen, luontopohjaisten ratkaisujen ja resurssiviisaan elämän edistämiseksi.