Turkulaiset lapset ja nuoret voivat pyytää apua Someturvan verkkopalvelusta somessa, peleissä tai netissä kohdattuun kiusaamiseen ja häirintään myös kesälomalla. Palvelua tarjotaan Turun perusopetuksen luokille 3–9 sekä lukioiden ja TAIn opiskelijoille suomeksi ja ruotsiksi.

Huoltaja, ota palvelu käyttöön yhdessä lapsesi kanssa täällä Someturvan verkkosivuilla.

Jos oppilas tai opiskelija ei ole vielä ottanut palvelua käyttöönsä, se kannattaa tehdä nyt ennen kesälomille siirtymistä. Someturvalta voi pyytää apua matalalla kynnyksellä milloin vain. Palvelusta saa oikeudelliset neuvot, henkisen tuen ja konkreettiset toimintasuositukset ikävän tilanteen ratkaisemiseen.

Lapset ja nuoret kohtaavat somessa monenlaisia ikäviä tilanteita. Tämä käy ilmi Pelastakaa Lapset ry:n tuoreesta Grooming lasten silmin -selvityksestä. Sen mukaan 62 % suomalaisista lapsista kertoi, että heihin on ollut netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka he tiesivät tai epäilivät olleen aikuinen tai lasta vähintään viisi vuotta vanhempi. Viestejä saatiin huolestuttavan usein –  tulosten mukaan lapset saivat aikuisilta seksuaalissävytteisiä viestejä viikoittain (17 %) tai vähintään kerran kuukaudessa (29 %).

Groomingilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa aikuinen houkuttelee lapsen näennäisen vapaaehtoiseen kanssakäymiseen tavoitteena lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta netissä tai fyysisessä kontaktissa.

Grooming-selvityksessä nousi esille sama seikka, joka on jo aikaisemmin esimerkiksi kouluterveyskyselyissä havaittu: kolmasosa lapsista ei ollut kertonut grooming-kokemuksistaan kenellekään. Kun lapsella on Someturva tallennettuna puhelimeen ja hän osaa kääntyä ikävän tilanteen sattuessa palvelun puoleen, voidaan esimerkiksi grooming-tilanteiden etenemistä hyväksikäytöksi ennaltaehkäistä.

Asiasanat: