Turun liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 18.5.2021 toiminta-avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille, liikuntaa järjestäville yhdistyksille sekä liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 604 000 euroa.

Urheiluseurojen toiminta-avustus 534 000 euroa jaettiin 134 urheiluseuralle. Muun yhdistystoiminnan määräraha 40 000 euroa jaettiin 23 yhdistykselle.

Lisäksi Paavo Nurmi -keskuksen kannatusyhdistykselle myönnettiin 30 000 euroa liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahasta 72 prosenttia lasten ja nuorten liikuntaan

Urheiluseurojen toiminta-avustuksella tuetaan seurojen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Määrärahasta 72 prosenttia myönnettiin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan. Lasten ja alle 20-vuotiaiden nuorten liikuntaan liittyvien avustusten maksamisen edellytyksenä on seuran tai yhdistyksen sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustusta myönnetään turkulaisille kansanterveystyötä tekeville yhdistyksille sekä vammaisten, eläkeläisten tai maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa järjestäville yhdistyksille. Lisäksi sitä myönnetään tahoille, jotka tekevät liikuntaa ja terveyttä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jolla on kaupungin strategiaa tukevia tavoitteita.