Historian ja tulevaisuuden museo tuo kadotetun Turun koettavaksi Digimuseo-palveluun. Virtuaalivierailu vuoden 1827 paloa edeltävässä Turussa on toteutettu 360°-näkyminä, jotka on kuvattu laajan tutkimustyön pohjalta syntyneestä kaupunkimallinnoksesta.

Turku Åbo 1827

  • Virtuaalimaisemat historiasta ovat koettavissa osoitteessa digimuseo.fi 25.5.2021 alkaen.
  • Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla eikä se vaadi erillisen sovelluksen asentamista laitteelle.
  • Omatoiminen vierailu digimaisemassa on maksutonta.
  • Kaupunkikuvaan lisätyt hot spotit tarjoavat kiteytettyä faktaa kortteleista ja rakennuksista.
  • Kokemusta voi syventää virtuaaliopastuksilla, jotka ovat varattavissa Digimuseo-palvelun kautta.  

Turun palo syyskuussa 1827 tuhosi suuren osan silloisen kaupungin rakennuksista. Palon jälkeen kaupunki kaavoitettiin uudelleen ja vain paikoitellen jäi jäljelle viitteitä keskiajalta peräisin olleesta vanhasta kaupunkirakenteesta. Millainen oli Turku ennen paloa? Turun kaupunki on 3D-mallintanut paloa edeltänyttä kaupunkia osana Historian ja tulevaisuuden museo -hanketta.  

– Monialainen yhteistyö ja uudet sidosryhmät ovat olennainen osa Historian ja tulevaisuuden museon suunnittelua. Nyt esittelyssä oleva mallinnostyö ja virtuaalikokemus toimii isona testikenttänä valmistautumisessa. Mallin pohjalta olisi mielenkiintoista toteuttaa ainakin 360-animaatioita ja malliin sijoitettuja vuorovaikutuksellisia virtuaalikokemuksia. Jää nähtäväksi, minkälaisia sovelluksia kehittyvä tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa, sanoo hankepäällikkö Joanna Kurth Historian ja tulevaisuuden museosta.

3D-mallin lähtökohtana historialliset aineistot ja tutkimusprosessi  

Digimuseossa koettavana oleva kaupunkimaisema on laadittu käyttäen erilaisten aineistojen, kuten palovakuutuksien ja muiden katselmuksien sekä maisemakuvien ja piirustuksien ristiin tulkintaa. Pääasiassa mallinnetut rakennukset perustuvat tonttien rakennuskantaa koskeviin tekstimuotoisiin aineistoihin. Nämä asiakirjat ovat 1700-luvun puolestavälistä lähtien laadittuja katselmusasiakirjoja sekä palovakuutusasiakirjoja. Mallia voidaan päivittää sitä mukaan, kun tutkimus tuo uutta tietoa Turusta. Tutkimustyöstä on vastannut FT, arkkitehti Panu Savolainen, ja Turun museokeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet tietosisältöjen tuottamiseen. 3D mallin teknisestä toteutuksesta vastaa Zoan Oy.  

Kaupunkimallin pohjaan on käytetty maanmittaustirehtööri Johan Tillbergin vuonna 1808 laatimaa karttaa tonttijakoineen sekä nyky-Turun maastokarttaa. Vuoden 1827 Turun mallintaminen on tässä vaiheessa keskittynyt keskustaan ja jokivarteen, joten näkymät ovat vielä osin puutteellisia. Yhteistyö Panu Savolaisen ja Zoan Oy:n kanssa jatkuu, ja mallia tullaan täydentämään lähivuosien aikana.  

3D-malli toimii ikään kuin historian esittämisen muovailuvahana, josta voidaan toteuttaa erilaisia tuotteita ja kävijäkokemuksia. Malli voi muun muassa toimia kaupunkikuvaan levittäytyvän lisätyn todellisuuden pohjana tai sen päälle voi rakentaa esimerkiksi pelejä sekä opetukselliseen että viihdekäyttöön. Suunnitelmissa on myös avata mallia yhteistyökumppaneiden vapaaseen käyttöön. 

Tervetuloa vuoden 1827 Turkuun! 

Turun kaupunki ja Historian ja tulevaisuuden museo avaa yhteensä 15 kappaletta 360-näkymää 1820-luvun Turusta Digimuseo.fi-palvelussa tiistaina 25.5.2021. Turku Åbo 1827 on kiehtova kokemus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Turun historiasta ja sen muuttuneesta kaupunkiympäristöstä. 

Digimuseoon on valittu kaupunkinäkymiä, joista moni suomalainen tunnistaa jotain tuttua: tuttuja rakennuksia ja muita kiinnekohtia maisemassa. Aikamatka vuoden 1827 Turussa antaa myös laajemmin näkökulmaa kaupunkiympäristön muutoksiin. Katukuvasta näkyviä rakennuksia vastaavia löytyi Turun lisäksi myös muista Suomen kaupungeissa.  

  • Kuva: Suurtorin ja Tuomiokirkon yhdistävä Iso Kirkkokatu oli yksi Turun tärkeimmistä kaduista. 1600-luvun puolivälissä avattu katu alkoi Suurtorilta Brinkkalan talon kohdalta. Kuvakaappaus Digimuseo.fi-palvelusta. Kaupunkinäkymät: Turun museokeskus ja Zoan Oy.