Yksityishenkilö voi nyt tehdä nimettömästi kiireettömän lastensuojeluilmoituksen turkulaisesta lapsesta tai nuoresta täyttämällä sähköisen lomakkeen Turun kaupungin nettisivuilla. Tietoa lapsen sosiaaliturvatunnuksesta ei ilmoituksessa myöskään edellytetä. Lastensuojeluilmoitus ohjautuu Turun sosiaalipäivystykseen.

Millaisissa tilanteissa ilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon on aiheellinen?

Lapsen ja huoltajan kanssa voi täyttää yhdessä yhteydenoton, jolla ilmaistaan huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yhteydenotto ohjautuu sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehdään puolestaan, jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on kykenemätön itse vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Lisätiedot: Sosiaalipäivystys

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun herää huoli lapsen hyvinvoinnista

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat ja heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja näin auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etu ja tukea perhettä vaikeissa tilanteissa. Perheessä voi olla esimerkiksi erilaisia kriisejä, päihteiden käyttöä, väkivaltaa, lasten kasvatukseen liittyviä haasteita. 

- Kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää, yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä Turun kaupungin nettisivuilla. Meiltä voi epävarmoissa tilanteissa aina myös kysyä, mitä erilaisissa tilanteissa tulisi tehdä, johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas Turun sosiaalipäivystyksestä toteaa. 

Lastensuojeluilmoituksen voi edelleen tehdä nimettömänä myös puhelimitse tai toimittamalla erillisen lomakkeen sosiaalipäivystykseen. 

Akuuteissa, lapsen hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa ilmoitus tehdään aina puhelimitse joko suoraan sosiaalipäivystykseen p. 02 2626 003 tai yleiseen hätänumeroon 112.  

Viranomaiset tekevät lastensuojeluilmoituksen tunnistautumalla sähköiseen palveluun

Viranomaiset ovat voineet Turussa tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisesti jo useamman vuoden   tunnistautumalla sähköiseen Omapalveluun. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus. 

Turun sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella koko Varsinais-Suomen alueella. Sähköisen lastensuojeluilmoituksen voi tehdä vain turkulaisesta lapsesta tai nuoresta. Lastensuojeluilmoitus tehdään virka-aikana aina lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon.