Asunnonhakijan CV on työväline, joka tukee, auttaa ja rohkaisee nuorta asunnonhaussa sekä edistää asunnonsaantia. Alle 29-vuotiaille suunnattu CV hyödyttää myös asunnontarjoajia. Ohjeet ja hyödynnettävät CV-pohjat löytyvät tämän uutisen kautta!

Asunnonhakijan CV:n ovat kehittäneet Turun Seudun Nuorisoasunnot ry yhteistyössä Turun kaupungin nuorisopalvelujen tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurun kanssa.

Tarve asunnonhakijan CV:lle havaittiin Turun Seudun Nuorisoasuntojen asiakaskokemuksista. Nuorten erityisasumisneuvoja Seija Petmanin mukaan asiakkaat ovat kertoneet haasteeksi erottua Turun alueen suuresta asunnonhakijamäärästä vuokra-asuntomarkkinoilla. 

- Etenkin työttömät nuoret kokevat osansa asunnonhakijoiden joukossa lähes mahdottomaksi. Edelle asukasvalinoissa menevät yleensä töissä käyvät ja opiskelijat.

Petman kertoo, että moni nuori jännittää asuntonäyttöjä, sillä paikalla saattaa olla useita kiinnostuneita ja vapaasta asunnosta on selvästi kilpailtava. Nuorella saattaa myös olla taakkanaan asumisen häiriötä tai maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi hakemusten ja asuntonäyttöjen lomakkeiden täyttäminen on osalle nuorista hankalaa.

Sähköistä asunnonhakijan CV:tä täyttäessään nuori jäsentää elämäntilannettaan asumisen näkökulmasta ja kirjaa asioita, jotka kuvaavat hänen vahvuuksiaan asunnonhakijana mahdollisista haasteista huolimatta. Kirjoittaessaan tilanteestaan ansioluetteloon, nuorella on mahdollisuus selventää vuokranantajalle syitä menneisyyden tapahtumille ja osoittaa, mitä asioille on tehty tai ollaan tekemässä.

Vuokranantajalle asunnonhakijan CV on työväline, joka auttaa asukasvalintojen tekemisessä. Vuokranvälittäjien mukaan ansioluettelo on hyödyllinen ja se voi auttaa hakijaa erottautumaan muista sekä kertomaan itsestään luotettavana henkilönä.

Asunnonhakuun liittyvät ansioluettelot eivät ole vielä laajasti käytössä, eikä varsinaisia ohjeita niiden tekemiseen ole aikaisemmin ollut.

- Tekemämme CV eri mallipohjineen on ensimmäinen aiheesta tehty käytännön ohje, Petman summaa.

Asunnonhakijan CV ohje ja muokattavat mallipohjat ovat vapaasti käytettävissä ja ne löytyvät internetistä osoitteesta: http://turunnuorisoasunnot.fi/hae-asuntoa/ ,

Ansioluetteloa kehittämässä on ollut myös Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku, joka mm. auttaa asunnon- ja työnhaussa ensiaskeleitaan ottavia nuoria. Tietopalveluohjaaja Mari Mielonen kertoo, että asunnonhakijan CV tarjoaa NuortenTurulle uuden hyödyllisen apuvälineen myös muihin asiakkaiden kanssa käytäviin keskusteluihin, kuten nuorten itsenäistymisen valmiuksien kartoittamiseen.

Nuorten näkökulman CV:n kehitystyöhön ovat antaneet Turun kaupungin nuorisopalvelujen työpaja Fendarin viestintäpajan nuoret sekä Venla Sipilä Turun Seudun Nuorisoasunnot ry:stä.

Lisätiedot: