Turun kaupunki käynnisti viime syksynä taiteilijoiden työtiloja koskevan tarveselvityksen, jolla halutaan vastata akuutin tilatarpeen poistamiseen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että korvattavat tilat taiteilijoiden käyttöön vuokrataan Rettigin kiinteistöstä, Kivipainon kiinteistöstä sekä Liikunta Barkerin tiloista.

Taiteilijoiden työtilojen toimivuus ja niiden riittävyys on ollut Turussa pitkään haastava. Turun kaupunki on vuokrannut tiloja Ateljee Barkerin kiinteistöstä, joka aiotaan ensi vuonna saneerata asuinkäyttöön. Kaupunki käynnisti viime syksynä taiteilijoiden työtiloja koskevan tarveselvityksen, jolla halutaan vastata akuutin tilatarpeen poistamiseen.

Maanantaina 31.5.2021 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että korvattavat tilat taiteilijoiden käyttöön vuokrataan Rettigin kiinteistöstä, Kivipainon kiinteistöstä sekä Liikunta Barkerin tiloista.

Kaupunki on selvittänyt taiteilijoiden tilatarpeita Suomen taiteilijaseuran Ateljeesäätiön kautta sekä kyselyn avulla ja tutkinut ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Tilaratkaisuista on laadittu hankekuvaus, jossa on tarkasteltu tilannetta akuutin tilahaasteen osalta sekä laajempana tilakokonaisuutena ja pysyvämmän ratkaisun näkökulmasta.

Turun kaupunki on vuokrannut tiloja Ateljee Barkerin kiinteistöstä ja osoittanut ne edelleen Suomen taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle vuokrattavaksi taiteilijakäyttöön. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2021. Lisäksi Ateljeesäätiö on vuokrannut taiteilijatiloja Logomosta.

Barkerin rakennuksen omistaja Ateljee Barker Oy aikoo saneerata toimitilakäytössä olevan vanhan tehdasrakennuksen asuinkerrostaloksi, eikä vuokrasopimusta näin ollen jatketa nykyisissä tiloissa. Omistajan ilmoituksen mukaan nykyisten vuokratilojen muutostyöt aloitetaan alkuvuonna 2022. Lähtökohtaisesti muutto korvaaviin tiloihin tulee ajoittumaan vuodenvaihteeseen 2021 - 2022.

Kaupunki on luvannut ensisijaisesti järjestää uudet toimitilat Ateljee Barker Oy:ssä toimiville vuokralaiselleen Ateljeesäätiölle ja avustaa tilaratkaisujen löytymiseen myös muille Barkerin kiinteistössä ja muuten akuutissa tilahaasteessa oleville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Kaupungin tekemän selvityksen perusteella kokonaisuudessaan Turussa vajaat 250 taiteilijaa tarvitsisi tiloja vuodenvaihteessa 2021 - 22 noin 4000 neliömetrin verran.

Akuutin tilatarpeen ratkaisemisen ohella taiteilijakentältä on tullut vahva toive pysyvän tilaratkaisun suunnittelusta. Kehitteillä on ns. Taiteen talo -konsepti, joka tarkoittaa niin tila- kuin organisoitumismallia. Koska korvaavat tilat teknisiä erityistarpeita edellyttäville vuokralaisille tulee järjestää akuutisti jo vuoden 2022 alkuun mennessä, samanaikaisesti ei ole ollut mahdollista toteuttaa laajasti visiota Taiteen talosta ja järjestää pysyvää tilaratkaisua sadoille taiteen alan toimijoille.

Vaihtoehtoja arvioitaessa neljä kohdetta on noussut tarkemman tarkastelun kohteiksi. Nämä ovat:

1. Liikunta Barker Oy:n tilat Raunistulassa
2. Rettigin kiinteistö Nunnakadulla
3. Kivipainon tilat Linnankadulla
4. Koulukäytöstä tyhjentynyt Juhana Herttuan koulutalo

Esitetyistä vaihtoehdoista Rettig ja Kivipaino ovat otettavissa käyttöön tarvittavassa aikataulussa (1.1.2022 alkaen) siten, että esittävä taide sijoittuisi Kivipainoon ja muu toiminta Rettigiin. Lisäksi yksittäiset taiteilijat ja kulttuurialan yhdistykset voivat vuokrata tiloja Liikunta Barkerista kaupungin neuvotteleman vuokratarjouksen myötä vuoteen 2028 asti.

Kaupunginhallitukselle esitetään taiteilijoiden tilatarpeiden akuuttiratkaisuksi seuraavaa, kolmen eri kiinteistön mallia:

  • Kaupunginhallitus päättää vuokrata Nunnankatu 4 kiinteistön kerrokset 3 ja 4 Stiftelsen för Åbo Akademin vuokratarjouksen mukaisesti luovutettavaksi edelleen käyttöoikeussopimuksella Ateljeesäätiön käyttöön edelleen vuokrattavaksi yksittäisille taiteilijoille. Kaupunginhallitus päättää siirtää Ateljeesäätiölle myönnetyt vuosittaiset vuokra-avustukset 200 000 € osaksi laadittavaa käyttöoikeussopimusta ja tekee avustukseen 170 000 € tasokorotuksen 1.1.2022 lukien ja 1.1.2024 lukien 130 000 € tasokorotuksen.
     
  • Kaupunginhallitus päättää käynnistää vuokrasopimusneuvottelun Turun Ylioppilasteatterin, Barker Teatterin ja Teatteri Mundon kanssa esittävälle taiteelle soveltuvien tilojen vuokraamisesta toimijoiden käyttöön Kivipainon kiinteistöstä (Linnankatu 31) 156 000 €:n vuosivuokralla. Kaupunginhallitus päättää myöntää vuokrausta varten teattereille vuosittaista toiminta-avustusta euromääräisesti tarkemmin kohdennettuna laadittavia vuokrasopimuksia vastaavasti. Toiminta-avustusten taso päätetään erikseen kaupunginhallituksessa vuokrasopimusten hyväksymisen yhteydessä ja tuen myöntämisen edellytyksenä on, että teatterit esittävät kaupungille suunnitelmansa tilojen yhteiskäytöstä ennen vuokrasopimusten hyväksymistä.
     
  • Yksittäiset taiteilijat tai kulttuurialaa edustavat yhdistykset voivat käyttää kaupungin neuvottelemaa Liikunta Barker Oy:n (Raunistulantie 15) kohdentuvaa vuokratarjousta 31.12.2028 saakka. Liikunta Barkerin yksittäiset vuokrasopimukset laaditaan kiinteistön omistajan ja vuokralaisten välillä siten, että vuokralaisten on mahdollista hakea tarkoitusta varten kaupungilta erikseen toiminta-avustusta.

Ateljeesäätiön vuokratukea ja teattereiden toiminta-avustuksia tarkastetaan vastaamaan kohonneita kustannuksia siten, että vuoden 2022 alusta tarkistettavat täsmälliset euromääräiset tukitasot päätetään erikseen kaupunginhallituksessa vuokrasopimusten hyväksymisen yhteydessä ja otetaan huomioon talousarvion valmistelussa.