STEAM Turku -hankkeessa on kevään 2021 aikana koottu tiedekassi, jota on tarkoitus pilotoida muutamassa päiväkodissa loppukevään ja alkukesän aikana.

Alkuperäinen idea tiedekassiin syntyi Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projektissa, kun Arkeologinkadun päiväkotiin hankittiin tutkimuskassi, jotta päiväkodin kaikki kolme taloa hyötyisivät välineistöstä. STEAM Turku -hankkeessa lähdettiin jalostamaan tätä ideaa, ja nyt tiedekassi on pilottivaiheessa.

Tiedekassiin on suunniteltu ja hankittu tiedekasvatusta tukevia materiaaleja ja välineistöä. Pilotoinnin apuna tiedekasvatusohjaaja käy päiväkodissa ja tekee lasten kanssa muutamia tiedekokeita, jonka jälkeen tiedekassi jää muutamaksi päiväksi päiväkodin vapaaseen käyttöön.

Pilotointiin osallistuvat päiväkodit vastaavat lyhyeen tiedekassiin liittyvään kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten valittu välineistö ja materiaalit toimivat eri ikäisten lasten kanssa. Mikä tiedekassissa on hyvää ja mikä huonoa, onko jotkin välineet turhia tai puuttuuko jotain. Vastausten perusteella tiedekassin sisältöä voidaan muokata entistä paremmaksi ja monipuolisemmaksi.

Pilotoinnin aikana on tarkoitus myös alkaa kokoamaan tiedekasvatuksen materiaalipankkia, jotta siitä tulisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja ideat olisi kaikkien saatavilla ja käytettävissä.

Tarkoitus on, että syksyllä 2021 STEAM Turku ja Turun varhaiskasvatus hankkivat kaikille varhaiskasvatusalueille omat kiertävät tiedekassit, joita päiväkodit voivat lainata.

Turussa halutaan panostaa varhaiseen tiedekasvatukseen ja Turku on ensimmäisenä kaupunkina kirjaamassa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan mukaan tiedekasvatuksen, jota tiedekassi toiminta tukee vahvasti. Kaikella tällä toiminnalla halutaan tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisia ilmiöitä kohtaan.