Kevään 2021 aikana STEAM Turku -mahdollisti kahden varhaiskasvatuksen opettajan osallistua maksuttomaan SnellmanEDU:n Tiedekasvatuksen perusteet (2op) -verkkokurssille kustantamalla molemmille opettajille neljäksi päivää sijaisen.

SnellmanEDU:n maksuton Tiedekasvatuksen perusteet (2op) on verkkokoulutus, jossa perehdytään käytännön ja teorian kautta innostaviin työkaluihin ja pedagogisiin ratkaisuihin, joilla voidaan tukea lasten ja nuorten tieteiden harrastamista ja oppimista.

Koulutus koostuu eri moduuleista:

  • Tiedekasvatuksen pedagogiset taustat
  • Teoreettiset lähtökohdat
  • Käytännön menetelmät
  • Minä tiedekasvattajana.

Tiedekasvatuksen perusteet järjestettiin nyt ensimmäisiä kertoja verkkoalustalla, jonka alkukankeudesta johtuvat tekniset vaikeudet hieman hidastivat koulutuksen suorittamista, mutta alustaa on fiksattu koko ajan ja jatkossa toimii varmasti entistä paremmin.

STEAM Turku -hankkeen kautta koulutukseen osallistuneet opettajat olivat molemmat jo entuudestaan kiinnostuneita ja innostuneita tiedekasvatuksesta. He olivat tyytyväisiä, että lähtivät suorittamaan verkkokurssia ja voivat suositella sitä muillekin. Molemmat aikovat päiväkodeissaan panostaa tiedekasvatukseen ja suunnitteilla onkin syksylle erilaisia tiedeprojekteja. Lisäksi molemmat opettajat toivovat pystyvänsä innostamaan ja kannustamaan päiväkotiensa henkilökuntaa (ja ehkä myös yleisemmällä tasolla varhaiskasvatuksessa työskenteleviä) ottamaan päiväkodin toimintaan tieteellisemmän lähestymistavan niin luonnontieteiden ja matematiikan kuin muidenkin oppimisen osa-alueiden suhteen.

Varhaiskasvatuksen opettajien kommentteja kurssista

Hyvää oli huomata miten tiedekasvatus sopii muillekin kuin matemaattisluonnontieteellisille aloille. Oli myös todella iloista huomata miten paljon koulutuksessa korostettiin sitä että tiedekasvatukseen kykenee kuka tahansa, joka haluaa ottaa asioista selvää.

Mielestäni tiedekasvatus pitäisi olla osana varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta. Tästä koulutuksesta hyötyisi kaikki alalla työskentelevät. Se antaa uutta ja innostavaa sisältöä työhön ja on ehdottoman hyödyllistä lasten tulevaisuutta ajatellen.