Vuonna 2016 syntyneet lapset voivat 1.8.2021 alkaen olla maksuttomassa varhaiskasvatuksessa 4 tuntia päivässä. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan vain sen ylimenevälle ajalle

Turun kaupunki on ollut mukana viisivuotiaiden lasten osittain maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa kolmen vuoden ajan elokuusta 2018 alkaen. Kokeilu päättyy 31.7.2021.

Perheille tasapuolista kohtelua

Turussa alkaa toinen kokeilu 1.8.2021. Turku on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilussa kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy 2024 toukokuun loppuun. Kokeilussa on mukana vain osa päiväkodeista ja lapsista.

Kokeilulaki mahdollistaisi sen, että palvelun osittainen maksuttomuus koskisi vain kokeilun koeryhmään kuuluvia. Lautakunta päätti kuitenkin, että kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi, osittain maksuton varhaiskasvatus taataan kaikille ikäluokkaan kuuluville tasavertaisesti

Lue lisää Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä.