Rantavalvojat valvovat turvallisuutta Turun vilkkaimmilla uimarannoilla: Ekvallassa, Ispoisissa ja Saaronniemessä.

Lisätietoja:

Palautteet uimarannoista:

  • turku.fi/palaute
     
  • Liikuntapalvelut vastaa Ekvallan, Ispoisten, Brinkhallin ja Maarian rannoista.
  • Matkailun palvelukeskus vastaa Saaronniemen rannasta.
  • Ympäristöterveys vastaa vedenlaatuasioista.

Uimarannan käyttäjien vastuullisuus korostuu edelleen

Koronatartuntoja pyritään rannoilla ehkäisemään monella tapaa. Ekvallassa, Ispoisissa ja Saaronniemessä on kaikissa vuoroissa kaksi rantavalvojaa, jotta valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta voidaan pitää tarvittavalla tasolla. Wc-tiloja siistitään aukioloaikoina useasti (pintojen pyyhkiminen, desinfiointi), ja bajamajoissa on kiinteät käsihuuhdeautomaatit.

Yleiset uimarannat rinnastetaan ulkoilureitteihin, jotka ovat kaikille avoimia. Uimarannoilla suositellaan noudatettavaksi yleisiä hygieniasta ja turvallisuudesta annettuja viranomaissuosituksia ja ohjeita tartuntariskin ehkäisemiseksi. Mahdollisista tulevista rajoituksista tai muutoksista tiedotetaan tarvittaessa.

– Viime kesänä uimarantojen käyttäjät toimivat vastuullisesti ja huolehtivat turvaväleistä. Toivomme tämän saman toimintatavan jatkuvan myös tänä kesänä. Korona-ajan ohjeet ovat selkeästi esillä, ja niistä myös kuulutetaan säännöllisin väliajoin. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH:in ohjeistusta tulee noudattaa ja samalla huolehtia sekä omasta että muiden käyttäjien turvallisesta rannallaolosta, liikuntapaikkamestari Timo Koljonen muistuttaa.
•    Uimarantaetiketti(suh.fi)

Tehostettua valvontaa ja turvallisia leikkivälineitä

Rantavalvojat työskentelevät Ispoisten ja Ekvallan rannoilla joka päivä 5.6.–10.8. klo 11–18 lukuun ot-tamatta päivittäistä lounasaikaa klo 13.30–14. Juhannusaattona ja -päivänä 26.–27.6. ei Ispoisissa ja Ekvallassa ole rantavalvontaa.
Ruissalossa Saaronniemen rannalla sen sijan valvontaa on jokaisena päivänä 5.6.–10.8. klo 11–18, myös juhannuksena.
Rantavalvojien tehtävänä on valvoa rannoilla rajaköysillä merkittyä uintialuetta ja huolehtia rannan turvallisuudesta. Lapsenvahteja rantavalvojat eivät kuitenkaan ole, joten aikuisten pitää huolehtia lap-sista. On hyvä muistaa, että veneellä ei saa rantautua yleiselle uimarannalle, eivätkä päihteet ja koirat myöskään kuulu sinne.
Rannoilla on nyt nykyaikaiset ja turvalliset leikkivälineet perheen pienimmille, joten tekemistä riittää myös rannalla. Satavan saarella sijaitsevalla esteettömällä Ekvallan rannalla on esteetön ramppi, puku-suoja, wc, suihku, kioski, pelikenttä ja ulkokuntosalilaitteet. Ispoisten rannalla Uittamolla on pukusuoja, wc, kioski ja Turun avantouimareiden hoitama maksullinen sauna. Saaronniemessä on pukusuoja, WC, suihku ja maksullinen sauna, jonka voi varata.
Valvottujen uimarantojen lisäksi Turussa on kaksi pienempää makeanveden uimarantaa: Maarian hiekkakuoppa Jäkärlässä ja Brinkhallin ranta Kakskerran saaressa. Kummassakin on pukusuoja ja wc.

Vedenlaatu tarkistetaan säännöllisesti

Ekvallan, Ispoisten ja Saaronniemen uimarantojen vedenlaatu tarkistetaan EU-säännösten mukaisesti kahden viikon välein. Vesinäytteitä otetaan myös Brinkhallista, Maariasta ja Kansanpuistosta. Tiedot päivitetään turku.fi/uimarannat -sivulle. Ne löytyvät myös jokaisen rannan ilmoitustaululta.