Turun kaupungin palvelut rakennetaan ensisijaisesti digitaalisiksi. Digitaaliset asiointi- ja vapaa-ajan palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Ne helpottavat monella tavalla arkea ja ihmissuhteiden hoitamista, tukevat hyvinvointia sekä vahvistavat osallisuutta kaupungin toimintaan ja digitaaliseen yhteiskuntaan.

Apua digipulmiin

Turku.fi/digiapu-sivulta löytyy kootusti

 • digituen itseopiskelumateriaalia
 • digituen paikkoja
 • ajankohtaisia digituen blogitekstejä.

Kaikki kansalaiset eivät kuitenkaan pysty, osaa tai ole tottuneita asioimaan sähköisesti. Silloin tarvitaan digitukea. Digituen muotoja ovat koulutukset sekä lähi- ja etätuki.

Digituki kuuluu kaikille: maksuttomaan ohjaukseen voivat osallistua kaikki iästä ja tietoteknisen osaamisen tasosta riippumatta.

Turku.fi/digiapu-sivulta löytyy kootusti

 • digituen itseopiskelumateriaalia
 • digituen paikkoja
 • ajankohtaisia digituen blogitekstejä.

Digituen itseopiskelumateriaaleja

Omia digitaitoja voi kartuttaa digituen itseopiskelumateriaalien avulla. Turku.fi-sivulle on koottu kattava paketti olemassa olevia digituen opiskelumateriaaleja niin tuen tarvitsijoille kuin tuen antajillekin.

Sivuston kautta voi tutustua

 • digituen yleisiin koulutusmateriaaleihin
 • tietoturvaan ja henkilödataan liittyviin materiaaleihin
 • digitukea tarjoaville koottuihin materiaaleihin.

Digitukea saa myös paikan päällä

Digitukea tarjoavat myös monet Turun seudun toimijat lähituen ja etätuen muodoissa koronarajoitusten puitteissa. Turku.fi-sivulle on koottu Turun alueen digituen paikkoja.

Digitukea kaikille tarjoavat esimerkiksi

Digituki on osa Monitorien yleistä asiakasneuvontaa. Korona-aika huomioiden, neuvonta tapahtuu pääosin palvelutiskeillä. Kauppatorin Monitorissa ja Skanssin Monitorissa on myös useita asiakaspäätteitä, joita asiakkaat voivat käyttää.

Etädigitukea on Turun seudulla hyvin tarjolla

Etätukea tarjotaan esimerkiksi

 • puhelimitse
 • sähköpostitse
 • chatissa
 • videoyhteydellä

Esimerkiksi Turun kaupungin Monitoreista digitukea saa myös puhelimitse tai chatissa. Varsinais-Suomen alueella etädigitukea on monipuolisesti tarjolla. Suomidigin sivuilta voi katsoa kaikki Varsinais-Suomen alueen etädigituen tarjoajat (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Digitukea kehitetään Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen alueella digitukea kehitetään ja koordinoidaan Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa 31.10.2021 saakka. Hankkeen aikana Varsinais-Suomen alueelle on luotu seutukunnalliset digituen toimijoista koostuvat verkostot, joilla digitukea edistetään alueellisesti:

 • Loimaan seutu
 • Salon seutu
 • Turun seutu
 • Turunmaa
 • Vakka-Suomi