Varsinais-Suomen pelastuslaitos on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa käynnistänyt välittömät toimenpiteet Itäharjulla Tierankadulla sijaitsevan vanhan teollisuuskiinteistön puhdistamiseksi vaarallisista aineita. Kiinteistössä on aikaisemmin toiminut niklaamo.

Arkistokuva

Pelastuslaitos sai kiinteistöön hälytyksen sunnuntaina 6.6. Sisällä kiinteistössä havaittiin huomattava määrä puutteellistesti ja virheellisesti varastoituja vaarallisia aineita. Tästä syystä pelastuslaitos järjesti kiinteistöllä katselmuksen maanantaina 7.6.

Katselmuksessa pelastustoiminnan johtaja totesi kiinteistössä olevien vaarallisten aineiden varastoinnin ja säilytyksen olevan puutteellista ja virheellistä sekä aiheuttavan uuden onnettomuuden vaaran. Pelastustoiminnan johtaja päätti pelastuslain 81 § 3 mom. perusteella puhdistustyön aloittamisesta välittömästi, joka tässä yhteydessä tarkoittaa vaarallisten aineiden poistamista rakennuksesta. Samalla kiinteistölle asetettiin jatkuva vartiointi.  

Kiinteistön puhdistustyön arvioidaan kestävän noin viikon. Tehtävää johtaa pelastusviranomainen.

Kiinteistö on eristetty sivullisilta, ja liikkumista kiinteistön välittömässä läheisyydessä on syytä välttää.

Aikaisemmat vaiheet

Turun kaupungin omistamassa kiinteistössä on toiminut Niklaamo Rautio Oy, jolla on ollut toiminnalleen Turun kaupungin ympäristönsuojelun 8.12.2018 myöntämä ympäristölupa. Niklaamon toiminnan loputtua syksyllä 2018 kiinteistöön on jäänyt kemikaaleja ja vaarallisia aineita, joiden poistamiseen ympäristönsuojelutoimisto on antanut kehotukset maaliskuussa ja kesäkuussa 2019. Koska Niklaamo Rautio ei ole huolehtinut velvoitteistaan, on vastuu siirtynyt alueen vuokralaiselle RP-Yhtiöt Oy:lle.

Rakennus- ja lupalautakunta on syksyllä 2020 päättänyt puhdistaa kiinteistön kemikaaleista vuokralaisen laskuun ja lautakunta on asettanut asiassa teettämisuhan. Turun hallinto-oikeus on huhtikuussa 2021 hylännyt asiaa koskevan valituksen, minkä jälkeen ympäristönsuojelu on valmistellut puhdistamistöiden kilpailutusta.