Hakuaikaa 10.8. asti. 

Kuntalain 22§ mukaan kunnan on pidettävä huolta siitä, että sen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vaikuttajaryhmät ovat tärkeä osallisuuden muoto ja mahdollistaja. 

Vaikuttajaryhmien toiminta toteuttaa Turun kaupunkistrategiaa ja kolmea toimintalupausta, joihin kaikkiin sisältyy osallisuuden periaate: asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö.  

Turun kaupungin viisi vaikuttajaryhmää ovat lasten parlamentti, monikulttuurisuusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Vaikuttajaryhmien yhteinen tavoite on turkulaisten osallisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen.

Yhdistysjäsenten haku monikulttuurisuusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon 2021-2024 on alkanut

Yhdistysjäsenten haku kaupunginhallituksen nimeämiin ryhmiin; monikulttuurisuusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon on alkanut. Hakuaikaa on 10.8. asti. Järjestöt hakevat toimintaan mukaan valitsemalla keskuudestaan ehdokkaan ja täyttämällä alla olevan lomakkeen. 

Yhdistysjäsenten valinta

Monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan kuhunkin kahdeksan yhdistysjäsentä ja heille varajäsenet.

Yhdistysjäsenet voivat edustaa eri kokoisia yhdistyksiä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokoonpano kunkin kohderyhmän hyvinvointia edistävistä yhdistyksistä. 

Yhdistysjäsenten hakuprosessista vastaa työryhmä, joka tekee yhdistysten edustajikseen valitsemien henkilöiden perusteella esityksen kaupunginhallitukselle.

Yhdistysten jäsenehdokkaiden tulee olla turkulaisia ja sitoutuneita vaikuttajaryhmätoimintaan ja heillä tulee olla edustamansa yhdistyksen hyväksyntä. Luottamushenkilöedustajien valintaa valmistelee luottamuselintoimikunta. 

Yhdistysedustajien kokoonpanossa pyritään toteuttamaan rotaatioperiaatetta eli jäseniksi valitaan sekä aiemmin neuvostossa toimineita henkilöitä tuomaan edellisen neuvoston kokemusta että uusia tuoden uusia näkökulmia toimintaan. 

Kokoonpanossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan tasa-arvolain säännös, jonka mukaan naisia ja miehiä on kumpiakin oltava vähintään 40 prosenttia.

Hakulomakkeet ja lisätiedot: