Turun kaupunginjohtaja Minna Arve osallistuu keskiviikkona 9.6. G7-maiden U7 Urban Summit -kaupunkikokoukseen maailmanlaajuisen, kaupunkien kestävää kehitystä edistävän ICLEI-verkoston varapuheenjohtajana.

Kaupunkien johtajat Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Japanista, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista sekä Australiasta ja Koreasta kokoontuvat yhdessä maailmanlaajuisten kaupunkiverkostojen kanssa virtuaalisesti G7-maiden kokouksen edellä.

Kaupunkikokouksessa keskustellaan maailman kaupunkien mahdollisuuksista ja merkityksestä pandemian jälkeisessä palautumisessa sekä kestävän kasvun ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa.

- Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen merkitys maailmassa kasvaa jatkuvasti ja niiden rooli suurten, globaalien tavoitteiden toteutumisessa tunnistetaan koko ajan paremmin. Taloudellisen kasvun, hyvinvoinnin ja ilmaston kannalta kestävän kasvun näkökulmista kaupunkien toimien vaikutus on hyvin suuri ja siksi pyrimme vahvistamaan yhteisiä toimia ja keskustelua kansallisvaltioiden kanssa ja niiden rinnalla, sanoo Minna Arve.

Kaupunkien kokouksen tavoite on luoda kaupunkien välille keskustelu, joka rakentuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalle ja tukee G7-maiden yhteisiä tavoitteita. Kaupungit myös toteavat, että ne vahvistavat sitoutumistaan vähähiiliseen tulevaisuuteen, joka edellyttää sekä paikallisen että kansallisen tason toimenpiteitä.