Turussa joudutaan poistamaan suuren huomion kohteeksi päätynyt sateenkaarisuojatie Turun Kaupunginteatterin edustalta. Syynä on poliisin tulkinta tieliikennelaista, jonka mukaan sateenkaarimaalaus on liikenteenohjauslaite, jonka tulee olla vain valkoinen.

Turun kaupungin tulkinta tieliikennelaista oli, että suojatien edessä olevat suojatietä osoittavat liikennemerkit ovat lain vaatimia liikenteenohjauslaitteita. Sateenkaarisuojatien vieressä on valkoinen suojatie ja näitä osoittamassa kahdeksan liikennemerkkiä.

- Lakia tarkentavan asetuksen mukaan suojatie voidaan osoittaa liikennemerkeillä tai ajoratamaalauksella tai niillä molemmilla. Sateenkaarimaalausta tehdessään kaupunki ei pitänyt sateenkaarimaalausta liikenteenohjauslaitteena. Vastaavia tieliikennelaissa tuntemattomia ajoratamaalauksia ovat pyöräkaistojen punainen väri, sähkölatauspaikkojen vihreä väri ja inva-paikoilla toisinaan käytetty sininen väri, sanoo Turun kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen.

Poliisihallitus otti kantaa sateenkaarisuojatiehen keskiviikkona 9.6. Turun kaupungille osoittamassaan sähköpostiviestissä. Kannanotossaan poliisihallitus katsoo sateenkaarivärien käytön suojatien kohdalla tieliikennelain vastaiseksi liikenteenohjauslaitteeksi. 

Kaupunki noudattaa asiassa poliisihallituksen kantaa ja poistaa maalauksen teatterin kohdalta niin pian kuin se on mahdollista ja ajoradalle palautetaan valkoiset suojatietä merkitsevät viivat. Työtilaus värien poistamisesta ja uudelleen maalaamisesta on jo annettu.

Turun kaupunki ja Turun kaupunginteatteri toteuttivat Itäisen Rantakadun Turun Kaupunginteatterin kohdalla ylittävän suojatien sateenkaarimaalauksen tiistaina 8.6.2021. Ele on saanut valtavan huomion mediassa ja sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Instagramissa tunnisteella #Turku #sateenkaarisuojatie_turku #sateenkaarisuojatie.

Sateenkaaren väreillä Turun kaupunki ja Turun kaupunginteatteri halusivat viestiä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuutta.

Maailmalta sateenkaarisuojateistä on paljon esimerkkejä Rainbow Crossroads -nimellä. Turku ja Turun Kaupunginteatteri halusivat olla osa globaalia sateenkaariviestintää ja antaa sillä vahvan viestin.

- Vahva viestimme kaikkien ihmisten tasa-arvoisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta on mennyt läpi. Olemme saaneet asiasta erittäin paljon myönteistä ja kiittävää palautetta rohkeudesta, sanoo Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama.

Turussa jatketaan kaupungille tärkeiden arvojen ihmisyyden ja ihmisarvon puolesta esiintuomista muilla keinoin. 

- Teatterin tehtävänä on nostaa tärkeitä asioita keskusteluun. Esille on nyt tullut paljon asioita, joiden kanssa tulemme työskentelemään. Olemme erittäin kiinnostuneita avaamaan lisää keskustelua eri ryhmien kanssa, toimitusjohtaja Arto Valkama sanoo.