Turun kaupungin sisäliikuntatilojen talven 2021–2022 vakiovuorot on jaettu. Isot liikuntasalit ovat edelleen suosittuja, ja niihin on tullut hakemuksia enemmän kuin vuoroja pystytään myöntämään. Uusia vuorohakemuksia talvikaudelle voi nyt tehdä ns. jatkuvassa haussa.

Määräaikaan mennessä tulleet sisäliikuntatilojen talvivuorohakemukset on käsittely. Hakemuksia talvikaudelle tuli tänäkin vuonna runsaasti. Hakemusten käsittely on sujunut ripeästi. Keväällä vuorojen jaon haasteena ovat olleet koronatilanteesta johtuneet rajoitukset. Toiveena onkin, että syksyllä liikuntatoiminta päästään aloittamaan normaalisti.

Vuoroja on haettu huomattavasti enemmän kuin niitä on tarjolla. Hakijalle ei välttämättä ole pystytty myöntämään hänen hakemaansa vuoroa esim. rajallisen arki-iltavuorojen määrän tai salipulan vuoksi. Pyrkimyksenä on ollut tarjota vaihtoehtoista vuoroa. Vuorot on sijoitettu jo olemassa oleviin aikatauluihin siten, että vuorojen väliin ei ole jäänyt hukka-aikaa.

Määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten käsittelyn loputtua voi vuoroja hakea ns. jatkuvassa haussa.  On myös tärkeää, että hakijat miettivät tarkoin, tarvitsevatko he kaikki heille myönnetyt vuorot ja peruvat tarpeettomat.

Isot liikuntasalit suosittuja

Isoihin liikuntasaleihin olisi tulijoita paljon enemmän kuin tilaresursseja on. Suosituimpien salien arki-iltojen käyttöaste on 100 %. Vuorot sijoitetaan siten, että salit saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Vuorotarjontaan vaikuttavat myös muutokset liikuntapaikoilla. Vuoroja joudutaan perumaan liikuntasalien remonttien tai salien sulkemisten takia. Tulevalla talvikaudella mm. Sirkkalan, Nummenpakan, Lyseon ja Luolavuoren koulujen liikuntasalit ovat pois käytöstä.

Liikuntavuoroja erilaisille ryhmille

Vuorot on jaettu Turun liikuntalautakunnan hyväksymiä vuorojakoperiaatteita noudattaen. Periaatteissa huomioidaan mm. lasten ja nuorten vuorot, liikuntatilakohtaiset pääkäyttäjäryhmät sekä vahvin sarjataso. Lisäksi huomioon otetaan liikkujien määrät, lähiliikuntamahdollisuudet ja toiminnan jatkuvuus.

Vuorojen jaossa pyritään edistämään turkulaisten seurojen harjoittelumahdollisuuksia siten, että niiden menestys valtakunnallisissa sarjoissa jatkuisi ja myös alemmissa sarjoissa toiminta olisi vireää. Tavoitteellisen kilpaurheilun lisäksi vuoroja jaetaan terveyttä, kuntoa ja sosiaalisuutta edistävälle harrasteliikunnalle.