Aninkaisten alueella ja sen lähistöllä on käynnissä useita merkittäviä kehityshankkeita, jotka vahvistavat ja muuttavat alueen nykyistä roolia ja identiteettiä. Aninkaisten alueen kokonaiskonseptia esiteltiin 17.6. kaikille avoimessa etätilaisuudessa, jonka tallenne on katsottavissa YouTubessa.

Aninkaisten alueella ja sen lähistöllä on käynnissä useita merkittäviä kehityshankkeita, jotka vahvistavat ja muuttavat alueen nykyistä roolia ja identiteettiä. Lisäksi alueella on rakennuksia ja kaupunkirakenteellisia kohtia, joiden nykyinen identiteetti muuttuu tulevaisuudessa.

Kokonaiskonsepti kokoaa, hahmottaa ja visualisoi Aninkaisten alueen tulevaisuutta. Työ yhdistää alueelle suunnitellut uudet merkkirakennukset ja luo alueelle tunnistettavan ja Turun kaupungin strategioita tukevan identiteetin. Aninkaisten aluetta tarkastellaan työssä nykyhetken ja vuoden 2050 kautta. Työ hahmottaa Aninkaisten alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen päämäärätietoisen kehittämisen tueksi.

Kokonaiskonseptin laatineen Muuan Oy:n arkkitehti Olli Metson mukaan Aninkainen on alue, jolla on valtava potentiaali rakentua todella kiinnostavaksi ja kokonaan uudeksi kaupunginosaksi Turkuun. Tulevaisuuden Aninkainen jää kävijälleen mieleen kulttuurin, liikkumisen ja elämysten alueena. Onnistuminen edellyttää johdonmukaista ja kokonaisvaltaista työtä alueen tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä myös rohkeutta ja kunnianhimoa, Metso toteaa.

Kokonaiskonseptia esiteltiin 17.6. järjestetyssä etätilaisuudessa, jonka tallenne on katsottavissa Turun kaupungin YouTube-kanavalla) 

 

Kokonaiskonseptiin voi tutustua ja siitä voi esittää näkemyksiä myös Kerto kantasi -palvelussa 17.6. alkaen.