Valmistuivatko korkeakouluopintosi juuri, mutta töitä ei ole vielä tiedossa? Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksesta kertoo, miten vastavalmistuneen työttömän kannattaa toimia.

VASTAVALMISTUNUT JA TYÖTÖN? TOIMI NÄIN:

  • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
  • Hae työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta.
  • Jos tulosi muuttuvat huomattavasti, tarkista asumistuki.
  • Jos suunnittelet uusia opintoja, tarkista jäljellä oleva opintotukiaika.

Kevät on monelle korkeakouluopiskelijalle valmistumisen aikaa, ja opintojen valmiiksi saamista onkin syytä juhlia. Jos vastavalmistuneella ei kuitenkaan ole työpaikkaa valmiina odottamassa, toimeentulo opintotuen loppuessa saattaa aiheuttaa stressiä.

Työtä vailla olevan valmistuneen kannattaa ensimmäiseksi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän jälkeen työttömyysetuutta voi hakea joko Kelasta tai omasta työttömyyskassasta. Ensimmäisen hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

- Jos vastavalmistuneella on vähintään kuusi kuukautta työhistoriaa edellisten 28 kuukauden aikana, hän voi saada peruspäivärahaa Kelasta tai ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Jos työssäoloehto ei täyty, voi saada työmarkkinatukea Kelasta, kertoo Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

Tarkista yleinen asumistuki

Jos tuloissa tapahtuu valmistumisen jälkeen huomattava muutos, myös yleinen asumistuki tulee tarkistaa. Huomattava muutos tarkoittaa, että tulot nousevat vähintään 400 euroa tai laskevat vähintään 200 euroa edellisen tukipäätöksen tuloihin verrattuna.

- Lisäksi vastavalmistuneella on mahdollisuus hakea toimeentulotukea. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, sanoo Valkonen.

Ei odotusaikaa valmistuneelle

Kaikissa työttömyysetuuksissa on viiden päivän omavastuuaika. Sen sijaan työmarkkinatuen viiden kuukauden odotusaika ei koske valmistunutta, jolla on tutkintoon johtanut, ammatillisia valmiuksia antava koulutus.

Sellaiseksi lasketaan sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinto. Näistä korkeakouluista valmistuneille etuus voidaan siis myöntää heti viiden päivän omaavastuuajan jälkeen.

- Yleisessä asumistuessa ja toimeentulotuessa ei ole lainkaan omavastuuaikaa eikä karenssia, Valkonen huomauttaa.

Uudet opinnot ja työttömyysetuus

Jos keväällä valmistunut aikoo aloittaa uudet opinnot syksyllä, hänen on silti mahdollista saada työttömyysetuutta kesän ajalta – kunhan vain muut edellytykset tuen saamiseen täyttyvät.

Uusia opintoja suunnittelevan kannattaa kuitenkin pysyä kartalla jäljellä olevien opintotukikuukausien määrästä.

- Jäljellä olevan tukiajan voi laskea vähentämällä 54 tukikuukaudesta aikaisemmin korkeakouluaikana käytetyt tukikuukaudet, muistuttaa Valkonen.