Turkuun tuleva Historian ja tulevaisuuden museo kutsuu turkulaisia ja muita suomalaisia vastaamaan kyselyyn, jonka tavoitteena on asiakasymmärryksen syventäminen. Kyselyyn voi vastata verkossa 30.6. saakka. 

Uutta Historian ja tulevaisuuden museota suunnitellaan ja kehitetään yhdessä turkulaisten ja muiden asiakkaiden kanssa. Hanke kutsuu kaikki tulevat käyttäjät mukaan osallistumaan museokonseptin suunnitteluun. Kysely toteutetaan verkossa, ja siihen pääsee vastaamaan Webropol-palvelussa.

Kysely on auki 30.6. saakka, ja sen täyttäminen vie noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti.   

Tila on enemmän kuin museo  

Museokonseptia laaditaan yhteistyössä Poem Company Oy:n kanssa. Vuonna 2029 avautuva Historian ja tulevaisuuden museo yhdistää Turun pitkän historian tarinoita, tulevaisuuskysymyksiä sekä uudenlaisia museon tekemisen tapoja. Keskeistä tulevan museon konseptille ovat kumppanuudet niin museorakennukseen sijoittuvien muiden toimijoiden kanssa, kuin sisältötuotannossa ja tapahtumatoiminnassa. Pohdinnassa on muun muassa, miten museo toimii paikkana tulevaisuuden historian tuottamiseen yhdessä kävijöidensä kanssa.  

– Historian ja tulevaisuuden museosta halutaan matalan kynnyksen kohtauspaikkaa, joka tuottaa uutta ymmärrystä ja oivalluksia monenlaisista historioista ja mahdollisista tulevaisuuksista. Museon tavoitteena on kutsua kaikki mukaan unohtumattomien elämysten äärelle ja avata uusia tapoja nähdä niin entistä, nykyistä kuin tulevaa maailmaa, kertoo museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen.   

Nyt toteutettavan kyselyn tavoitteena on karkealla tasolla saada näkökulmaa niihin syihin, jotka saavat ihmiset tulemaan museoon, saavat heidät innostumaan ja houkuttelevat heidät osaksi toimintaa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään myöhemmin syksyllä järjestettävissä sidosryhmätyöpajoissa, joissa museokonseptia kehitetään yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

– Museota suunnitellaan asiakaslähtöisesti, ottaen huomioon käyttäjien motivaatioita ja museokäyntiin liittyviä odotuksia. Tämän lisäksi on tärkeää tarkastella museota myös yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Museota suunnitellaan ja kehitetään myös yhteisen hyvän ja pitkän aikavälin vaikutusten näkökulmista, sanoo hankepäällikkö Joanna Kurth

Historian ja tulevaisuuden museo tulee sijoittumaan osaksi kehittyvää Linnaniemen aluetta.