Turussa opittiin viemään 6Aika-strategiatavoitteet konkreettisiksi kehittämishankkeiksi ja rakennettiin pohjaa aidolle älykaupungille. Työn keskeisin oivallus oli tarve rakentaa luottamus eri toimijoiden välille.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Turun loppujulkaisu 6Aika-strategian fantastisuuksista on valmis!

6Aika-strategia alkaa olla elinkaarensa loppupäässä ja tähän julkaisuun on koottu kiinnostavimmat Turun omat 6Aika-tulokset Turun 6Aika-hankkeiden hankehelmiä

Julkaisussa nostetaan esille kaupunkikehitystä yhteisissä teemoissa Turun näkökulmasta

  • Turku – Lisää kilpailukykyä ja askelia kohti älykaupunkia 
  • Työ ja tulevaisuuden tekijät kohtaamaan paremmin 
  • Hiiliviisaus jalkautui kaupunkiin 
  • Kokeiluilla kohti liikkumisen tulevaisuutta
  • Teemoihin liittyviä hankehelmiä 

Tarkastelunäkökulmina hyödyt kaupungeille, haasteet ja niiden ratkaisut, kehittäminen tulevaisuudessa sekä suositukset jatkoseurantaa varten. 

Ota julkaisun opit käyttöön ja hyödynnä jatkokehityksissä!

Lisätietoja:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, 6Aika-kaupunkikoordinaattori