Turku maalaa sateenkaaren värit Aurajoen ylittävälle Teatterisillalle korostamaan kaupungin arvoja suvaitsevaisuudesta ja vastuullisuudesta. Sateenkaari maalataan sillalle kesäkuun aikana ja se on paikallaan elokuun loppuun saakka.

Sateenkaari tehdään Teatterisillan pinnassa olevaan taideteokseen, jonka on suunnitellut turkulainen kuvataitelija Jan-Erik Andersson. Andersson suunnittelee sateenkaaren nyt teokseensa koko sillan mitalle.

Teos on kolmiosainen ympäristötaideteos Turun Linnantontun ja Valpuri Innamaan tarinallinen kohtaaminen, jossa sillan kantta koristaa koko matkaltaan graniittiornamenttikuvio. Teos valmistui yhtä aikaa sillan kanssa vuonna 1998.

Sateenkaari on tarkoitus spreijata siltaan yhdessä nuorten turkulaisten graffittitaiteilijoiden kanssa.

Ennen sateenkaaren värien spreijaamista Teatterisiltaan, Turun kaupunki tarkastaa ja tutkii, että sateenkaari voidaan tehdä Teatterisiltaa ja taideteosta vaurioittamatta ja myös poistaa ympäristöystävällisesti.

Maalaus poistetaan elokuun jälkeen spraymaalien poistamiseen tarkoitetun yrityksen toimesta.

Sateenkaarisuojatien lyhyt elinkaari

Turkuun maalattiin sateenkaarisuojatie kaupunginteatterin eteen Itäiselle Rantakadulle teatterin aloitteesta tiistaina 8.6. Sateenkaaren väreillä teatteri ja kaupunki viestivät ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukivat seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuutta. Sateenkaarisuojatien oli tarkoitus olla paikallaan kesän ajan.

Sateenkaarisuojatie jouduttiin poistamaan poliisin pyynnöstä keskiviikkona 9.6. Poliisin tulkinta oli, että suojatie oli tieliikennelain vastainen.

Kaupungin tulkinnan mukaan sateenkaarisuojatiemaalaus ei ollut tieliikennelain mukainen ajoratamaalaus, vaan vertautui Paavo Nurmi Maratonin siniseen viivaan Turun kaduilla tai sähköautojen latauspaikkojen vihreää väriin.

Tieliikennelain mukaan suojatie voidaan merkitä liikennemerkein tai suojatien ajoratamaalauksella tai molemmilla. Suojatie oli merkitty suojatieksi hyvin havaittavissa olevilla liikennemerkeillä, joita on Itäisellä Rantakadulla teatterin kohdalla olevia kahta suojatietä osoittamassa kahdeksan kappaletta. Sateenkaarisuojatien vieressä on normaali suojatie. 

Sateenkaarisuojatie suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä kaupunginteatterin sekä Turun kaupungin liikennesuunnittelun, kunnossapidon ja viestinnän kesken.  

Sateenkaarisuojatien maalaaminen toteutti käytännössä Turun kaupungin strategiaa, jonka päivitetty versio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.4.2018. Strategian toimintalupaukset ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus ja uudistuminen ja yhteistyö.

Sateenkaarisuojatie on kansainvälinen ilmiö, eniten sateenkaarisuojateitä on pohjoisamerikkalaisissa kaupungeissa. Suomessa sateenkaarisuojateitä on tehty muille kuin ajoteille myös ennen Turkua esimerkiksi Helsinkiin ja Maarianhaminaan.

Sateenkaarisuojatien kulut maksoi Turun kaupunginteatteri. Teatterisillan maalaamisen maksaa Turun kaupunki.

Lisätietoja Jan-Erik Anderssonin teoksesta Teatterisillalla.