Turku on puolittanut päästönsä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Kolmatta kertaa järjestettävä ilmastofoorumi kertoo kaupungin ilmastotyön etenemisestä ja onnistumisista sekä etsii ratkaisuja edessä oleviin haasteisiin.

Ilmastofoorumin tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin www.turku.fi/hiilineutraaliturku -sivulla

Turun ilmastofoorumin tavoitteena on kertoa, missä mennään kaupungin ilmastosuunnitelman toteutuksessa. Samalla haetaan uusia avauksia ja yhteistyömuotoja päästövähennysten toteuttamiseksi Turun seudulla.

Ensimmäinen, vuoden 2019 ilmastofoorumi järjestettiin kaupungintalolla. Toinen, vuoden 2020 foorumi, toteutettiin kokonaan verkossa. Kolmas foorumi toteutetaan osana Eurooppa Foorumia myös verkkolähetyksenä. Turun ilmastojohtaja Risto Veivo odottaa innolla uutta yhteistyötä.

- Uskon, että erilaisilla toteuttamistavoilla saavutamme uusia yleisöjä. Eurooppa Foorumiin osallistuminen mahdollistaa uusien kontaktien syntymisen, joka hyödyttää meidän ilmastotyötämme. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tahtoa ja toimintaa laajalla rintamalla.  Teemme ilmastotyössä vahvasti yhteistyötä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Uskon, että hyödymme yhteistyöstä ja meillä on myös sisällöllistä annettavaa Eurooppa Foorumille, Veivo toteaa.

Ilmastofoorumi on kaikkien katsottavissa

Turun ilmastofoorumi järjestetään 26.8. klo 14.00-16.00. Tapahtuma on seurattavissa suorana verkossa. Tapahtuman pääsisällöt ovat päästövähennysten eteneminen, onnistuneet ilmastoteot ja kaikkien osallistuminen. Lisäksi ilmastofoorumissa käynnistetään kaupungin koko loppuvuoden jatkuva ilmastokampanja.

- Ilmastofoorumin tehtävä on kertoa missä mennään valtuuston asettamien ilmastotavoitteen ja ilmastosuunnitelman toteuttamisen kanssa. Haluamme kertoa myös ilmastotyön onnistumisista, koska se luo uskoa meidän vaikutusmahdollisuuksiimme. Erityisenä tavoitteen on tietysti kannustaa kaikkia mukaan. Tarvitsemme ilmastotyöhön jatkossa mukaan yhä enemmän yrityksiä ja asukkaita, Veivo kertoo.