Opas on tehty yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin sekä Turun perheneuvolan kanssa. Se antaa lukijalleen ohjeita haastavien tilanteiden kohtaamiseen, vinkkejä rauhoittumiseen sekä ymmärrystä siitä, mistä haastavat tilanteet kumpuavat.

Varhaiskasvatuksen alueelliset sosionomit Sara Suni ja Vappu Lundén ovat tehneet yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ja Turun perheneuvolan kanssa Vanhemman tunnetaito-oppaan, joka antaa lukijalleen ohjeita haastavien tilanteiden kohtaamiseen arjessa.

– Lasten itsesäätelytaidot kehittyvät merkittävästi alle kouluikäisenä, ja tässä vanhempien antama esimerkki on suuressa roolissa. Aikuisilla ei kuitenkaan aina ole valmiita työkaluja kohdata lapsiperhearjen haastavia tilanteita. Esimerkiksi lapsen surun, kiukun ja pettymyksen tunteiden vastaanottaminen voi tuntua raskaalta, Suni ja Lundén kertovat.

Tunnetaitoja voi oppia myös aikuisena

Kuluneella kaudella moni huoltaja on tuonut esiin toiveen oppia lisää tunnesäätelystä. Vaikka usein keskitytään lapsen tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseen, on tärkeää puhua myös aikuisen tavasta ilmaista omia tunteitaan.

Suni ja Lundén kertovat, että moni vanhempi kertoo kokevansa neuvottomuutta ja riittämättömyyttä lapsiperheen arjen ristiriitatilanteissa, koska aina ei ole valmiita toimintatapoja tilanteiden käsittelemiseksi.

Tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään omaa ja lapsen käytöstä sekä käsittelemään hankaliakin tunteita. Tunnetaitoja voi oppia myös aikuisena.

–  Lasten tunnekasvatus ei ole aina helppoa, mutta yksin siitä ei tarvitse selvitä. Apua ja vertaistukea on tarjolla, alueelliset sosionomit tiivistävät.