Turun lukiot ja ammatti-instituutti julkaisivat yhteishaun opiskelijavalintojen tulokset 17.6.2021. Turun oppilaitokset kasvattivat suosiota viime vuodesta. Turun toisen asteen oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena yhteensä 2 783 nuorella. Tuloksista on lähetetty tieto hakijalle joko sähköpostitse tai kirjeitse. 

Turun kaupungin toisen asteen oppilaitokset kiinnostivat nuoria. Turun oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena yhteensä 2 783 nuorella aloituspaikkamäärän ollessa 2 464. Turun oppilaitosten suosio kasvoi, viime vuonna Turun oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena 2 697 nuorella. Turun kaupungin lukioihin haki yhteishaussa ensimmäisenä hakutoiveena 1 383 nuorta. Aloituspaikkoja kaupungin lukioihin on 1 115. Turun ammatti-instituutti oli ensimmäisenä hakutoiveena 1 400 nuorella. Turun ammatti-instituutissa aloituspaikkoja eri alojen perustutkintoihin oli 1 349. 

Valtakunnallisesti kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 74 490 hakijaa, joista 65 970 (89 %) sai opiskelupaikan. Hakijoista 33 690 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta ja 32 270 lukiosta. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haki 59 800 perusopetuksen päättävää, joista 55 630 sai paikan.  

Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille on tarjolla monia mahdollisuuksia. Ammatillisten oppilaitosten sivuilla on ympäri vuoden Jatkuvassa haussa tarjolla koulutuksia myös nuorille. Vapaita paikkoja kannattaa myös tiedustella elokuun loppupuolella suoraan oppilaitoksista. Lukiostartissa ja Valma-koulutuksessa voi valmistautua toisen asteen opintoihin.  

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste 

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin ensimmäistä kertaa keväällä 2021. Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.  

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet sekä lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. 

Lisätiedot: 

Lue lisää oppivelvollisuuden laajentumisesta ja maksuttomasta toisesta asteesta 

Turun lukioiden sisäänpääsykeskiarvot 

Turun kaupungin kokoama infosivusto: Jäitkö ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa? 

Lisätietoja vapaista koulutuspaikoista eri oppilaitoksissa: