Suosituksella pyritään vähentämään sairaalassa hoidettavien vakavalle taudille alttiiden sairastumisriskiä. (päivitetty 28.12.2022)

Sairaalapalveluiden Turun kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan osastoilla vierailuja koskevat alla olevat ohjeet:

Vierailun ajankohta:

  • Sairaalan kanttiinitiloja ja ulkotiloja voi käyttää vierailujen aikana.
  • Pääsääntöisesti noudatetaan vierailuaikoja. Vierailuaika päättyy kaikilla osastoilla klo 18.00.
  • Vierailut kriittisesti sairaan tai saattohoitopotilaan luona pyritään kaikissa tapauksissa toteuttamaan.

Käytännön toimenpiteet tartunnan riskin vähentämiseksi:

  • Vierailulle ei voi tulla akuutissa hengitystieinfektiossa.
  • Vierailijalle annetaan ohjeet turvalliseen vierailuun osaston oven läheisyydessä.
  • Sairaalassa vieraileville suositellaan asianmukaista suojainten käyttöä, jotta potilaiden sairastumisriskiä voidaan vähentää.
  • Vierailijoita suositellaan käyttämään maskia sairaalaan osastoilla koko sairaalakäynnin ajan, jos sille ei ole terveydellistä estettä.
  • Sairaala ei pääsääntöisesti jaa suu-nenäsuojaimia, mutta jos suojainta ei ole tai se ei ole sovelias, niin maskin saa sairaalasta. Rokotettuja vierailijoita koskevat samat ohjeistukset kuin rokottamattomia.