Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa sairaalassa tapahtuvia vierailuja. Vierailujen tulee toteutua turvallisesti myös infektioiden torjunnan kannalta.

 Sairaalapalveluiden Turun kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan osastoilla vierailuja koskevat alla olevat ohjeet:

 • Vierailulle tullaan vain terveenä, ilman hengitystieinfektio-oireita.
 • Vierailusta sovitaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
 • Pääsääntöisesti noudatetaan vierailuaikoja.
 • Vierailut kriittisesti sairaan tai saattohoitopotilaan luona pyritään aina järjestämään.
 • Vierailija saa ohjeet turvalliseen vierailuun ennen potilaan luo saapumista.
 • Henkilökunta opastaa vierailijaa käsihygieniassa, kasvomaskin ja mahdollisesti muiden suojainten käytössä sekä muiden ohjeiden noudattamisessa.
 • Vierailijat käyttävät suojaimia sairaalaan sisätiloissa koko sairaalakäynnin ajan, jos sille ei ole terveydellistä estettä. Sairaala ei pääsääntöisesti jaa suu-nenäsuojaimia. Maskin saa käyttöönsä sairaalasta, jos suojainta ei ole tai suojain ei ole sovelias.
 • Vierailija pitää vähintään 2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan silloin kun se on mahdollista.
 • Turvavälivaatimuksen vuoksi potilashuoneissa voi olla huoneen koon mukaan pääsääntöisesti enintään 2 - 4 vierailijaa yhtäaikaisesti
 • Vierailija ei turhaan liiku yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan potilashuoneeseen.
 • Sairaalan kanttiinitiloja voi hyödyntää vierailujen aikana ja myös ulkovierailut ovat mahdollisia.
 • Rokotettuja vierailijoita koskevat samat ohjeistukset kuin rokottamattomia.