Yleinen maskisuositus on poistunut Varsinais-Suomessa 22.4., mutta maskin käyttösuositus on edelleen voimassa mm. sairaaloissa vierailtaessa. Suosituksella pyritään vähentämään sairaalassa hoidettavien vakavalle taudille alttiiden sairastumisriskiä. (päivitetty 22.6.2022)

Sairaalapalveluiden Turun kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan osastoilla vierailuja koskevat alla olevat ohjeet:

Vierailun ajankohta:

  • Sairaalan kanttiinitiloja ja ulkotiloja voi käyttää vierailujen aikana.
  • Pääsääntöisesti noudatetaan vierailuaikoja. Vierailuaika päättyy kaikilla osastoilla klo 18.00.
  • Vierailut kriittisesti sairaan tai saattohoitopotilaan luona pyritään kaikissa tapauksissa toteuttamaan.

Käytännön toimenpiteet tartunnan riskin vähentämiseksi:

  • Vierailulle ei voi tulla akuutissa hengitystieinfektiossa.
  • Vierailijalle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun osaston oven läheisyydessä.
  • Sairaalassa vieraileville suositellaan asianmukaista suojainten käyttöä, jotta potilaiden ja muiden henkilöiden turvallisuus voidaan varmistaa.
  • Vierailijoita suositellaan käyttämään maskia sairaalaan osastoilla koko sairaalakäynnin ajan, jos sille ei ole terveydellistä estettä.
  • Sairaala ei pääsääntöisesti jaa suu-nenäsuojaimia, mutta jos suojainta ei ole tai se ei ole sovelias, niin maskin saa sairaalasta. Rokotettuja vierailijoita koskevat samat ohjeistukset kuin rokottamattomia.