Turun kaupunkipuusto on entistä monipuolisempi, sillä viime vuonna kaupunkiin istutettiin 73:ää eri puulajia tai -lajiketta. Turku haluaa varautua tauti- ja tuholaisriskiin ja ilmastonmuutokseen, ilahduttaa upeasti kukkivilla puilla ja taata historiallisten lajien säilymisen kaupunkikuvassa.

Turun puut lukuina v. 2020

 • 33 411 puuta
 • 293 eri lajia
 • 476 puuta istutettu v. 2020
 • 108 upeasti kukkivia
 • 73 eri puulajia istutettu
 • 10 uutta lajia istutettu

Turun kaupunkipuulinjaus

Turun katujen varsille ja puistoihin istutettiin viime vuonna yhteensä 476 uutta puuta. Määrä edustaa varsin hyvää keskitasoa ja ilmaisee hyvin, missä määrin Turussa istutetaan vuosittain uusia puita. Kun puita kaadetaan vähemmän mitä istutetaan, on Turun puiden kokonaislukumäärä jatkuvassa kasvussa.

- Näin pitää ollakin, sillä Turku on yksi maamme kasvukeskuksista ja asukasluvun kasvaessa myös viheralueiden ja puiden lukumäärän tulee kasvaa, kertoo puuasiantuntija Aki Männistö Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta.

Näistä 476 puusta kaikkiaan 139 istutettiin investointihankkeiden työmaille. Loput 337 puuta istutettiin pienimuotoisten perusparannustyömaiden yhteydessä tai paikkapuina kaadettujen tilalle.

Vuoden merkittävimmät istutustyömaat:

 • Puolalanmäki (60 puuta) 
 • Varissuonkenttä (40 puuta) 
 • Kupittaanpuisto (47 puuta) 
 • Kansanpuistontie (47 uutta lehmusta)
 • Keisarinkruunu, Runosmäki (34 puuta)

Uusilla lajikkeilla ilmastonmuutosta vastaan

Viime vuonna istutettiin 73 erilaista puulajia ja -lajiketta. Näistä kymmentä kokeillaan Turussa ensimmäistä kertaa. Uusia lajikkeita kokeillaan systemaattisesti. Tällä tavalla valmistaudutaan yhä kiihtyvään ilmastonmuutokseen sekä varaudutaan pahenevaan tauti- ja tuholaisriskiin. Ilmaston lämmetessä ja kauppatavaran globaaleissa kuljetuksissa maahamme saapuu helposti uusia vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia etenkin Aasiasta. Mahdollisimman monipuolinen puulajisto luo turvaa näitä uhkakuvia vastaan. Ja toki monimuotoiset puuistutukset ovat myös asukkailleen mielenkiinnon kohde.

Vuoden 2020 uudet puulajit ja -lajikkeet ovat:

 • Chamaecyparis nootkatensis ’Pendula’, riippanutkansypressi (Tähkäpuisto)
 • Thuja plicata ’Sverige’, jättituijan ruotsalainen lajike (Kupittaanpuisto ja Jalavapuisto)
 • Amelanchier x grandiflora ’Ballerina’, ballerinantuomipihlaja (Puolalanmäki)
 • Acer rubrum ’Bowhall’, punavaahteran lajike (Vatselankatu)
 • Carpinus betulus ’Lucas’, kartiovalkopyökki (Crichtoninkatu)
 • Salix x rubens ’Vinterglöd’ E, korallisalavan ruotsalainen lajike (Munkkionpuisto)
 • Tilia platyphyllos ’Rubra’, isolehtilehmuksen lajike (Vatselankatu)
 • Betula alleghaniensis, keltakoivu (Talvipuistikko)
 • Betula pubescens ’Columnaris’, pylväskoivu (Erik Jorpeksen raitti)
 • Acer pensylvanicum, pennsylvanianvaahtera (Varissuonkenttä)

Merkittävä, monilajinen puurivi istutettiin Vatselankadulle. Puita istutettiin yhteensä 13 - seitsemää eri lajia tai lajiketta. Näistä kaksi on kokonaan uusia Turussa. Vatselankatu on esimerkki uudenaikaisesta, monilajisesta katupuurivistä.

Näiden uusien lajien ja lajikkeiden lisäksi istutettiin useita Turussa harvinaisia ja vähälukuisia puita. Osa näistä on Turussa vanhoja lajeja, joita uhkaa vanheneminen ja lahoviat. Uusia istuttamalla saadaan nämä historialliset lajit säilymään kaupunkimme viheralueilla.

Kukkivia puita asukkaiden iloksi

Turku tunnetaan jo valtakunnallisestikin upeiden kirsikkapuiden kaupunkina. Viime vuonna uusia kukkivia puita istutettiin kaupungin eri puolille. Upeasti kukkiviksi puiksi voidaan luokitella 108 puuta, joista 47 on rusokirsikoita (Prunus sargentii), 40 erilaisia pihlajia (Sorbus) ja loput erilaisia orapihlajia (Crataegus), koristeomenapuita (Malus), tuomia (Prunus) ja tuomipihlajia (Amelanchier).

Punaisena kukkiva rusokirsikka on ehdottomasti yksi näyttävimmistä kevään kukkijoista. Tätä hienoa ja asukkaiden ihailemaa lajia istutettiin viime vuonna poikkeuksellisen runsaasti. Eniten puita istutettiin Runosmäkeen Huomenpuistoon ja Raskinpuistoon (16 puuta), Kupittaanpuistoon (12 puuta) ja Varissuonkentälle (10 puuta). Myös Lausteen kohennettu Kirjurinaukio sai uusia rusokirsikoita asukkaiden iloksi.

Kaupunkipuulinjaus ohjaa puuistutuksia

Turun kaupunki on laatinut käyttönsä kaupunkipuulinjauksen, joka on kaupungin yhteinen tahtotila. Päätavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja arvojen turvaaminen. Linjauksen laati kaupungin monialainen työryhmä. Linjaus ohjaa sekä uusien puuistutusten suunnittelua ja rakentamista että puiden hoitoa. Erityistä painoarvoa saavat nykyaikaiset kasvualustaratkaisut ja tulevaisuuden puulajien käyttö. Kaupunkipuulinjauksessa puita on tarkasteltu kulttuurihistorian, kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, rakentamisen ja kunnossapidon sekä omaisuuden rahallisen arvon ja hyötyjen näkökulmista. Linjaus on jatkoa puihin liittyvälle kehitystyölle, josta Turku sai vuonna 2011 kunniamaininnan European City of Trees. Tavoitteena on saada Turusta Suomen suurin kaupunkipuuarboretum.

Tällä hetkellä Turun katu- ja puistoalueilla kasvaa 33 411 puuta jotka edustavat 293 eri lajia. Turussa lienee Suomen monipuolisin kaupunkipuusto.