Turkuun on tullut useita uusia liikkumispalveluita tarjoavia yrityksiä, minkä myötä tarve yrityksille suunnatulle toimintaohjeistukselle on kasvanut. Ohjeet on nyt laadittu vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Lisäselkeyttä pienliikenteeseen tuovat potkulautojen pysäköintialueet sekä operaattoreille määritellyt pysäköintikieltoalueet. Myös kaupunkilaisia muistutetaan sujuvan liikkumisen pelisäännöistä.

Liikkujan muistilista

 • Liiku sähkökäyttöisillä ja -avusteisilla kulkuvälineillä vain pyörätiellä tai ajoradalla. 
 • Huomioi muut liikkujat ja sopeuta nopeus tilanteen mukaan. 
 • Pysäköi niin, ettei pysäköinti haittaa muuta liikkumista.  

Turussa liikenteen kehittämisen painopisteet ovat kävelyssä ja pyöräilyssä, seudullisessa joukkoliikenteessä ja uusien ympäristö- ja ilmastoystävällisten teknologioiden käytön laajentamisessa. Uudet liikkumisvälineet mahdollistavat erilaisten ekologisten kulkumuotojen yhdistelyn. Alkumatkan voi taittaa esimerkiksi Fölin bussilla ja matkaa jatkaa sähköpotkulaudalla tai kaupunkipyörällä.  

Erilaiset pienkulkuneuvot rinnastuvat tieliikennelaissa polkupyöriin, ja välineiden tarjoaminen liikennekäyttöön on vapaata yksityistä liiketoimintaa. Toimintaympäristöinä ovat kuitenkin kaupungin kadut ja katujen varret, minkä vuoksi Turun kaupunki on kutsunut yritykset mukaan foorumeihin, joissa toimintatapoja kehitetään yhteisesti. Kehittämistyön mahdollistaa Liikkumispalvelut turvallisesti osaksi lähiympäristöä -hanke (LIPATOL), jolle Traficom on myöntänyt 30 000 euroa liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2021.  

- Sähköpotkulautojen ilmaannuttua Turun katukuvaan keskustelu liikenneturvallisuudesta ja katutilan käytöstä on käynyt vilkkaana. Kaupunki haluaa ohjeistaa kulkuvälineitä tarjoavia yrityksiä hyvistä menettelytavoista. Ohjeiden tavoitteena on, että uudet liikkumismuodot olisivat toimivia ja turvallisia ja että ne liittyisivät luontevasti muiden kulkumuotojen joukkoon, hankepäällikkö Stella Aaltonen kertoo.  

Sähköpotkulautojen pysäköintialue Kristiinankadun ja Yliopistonkadun kulmassa.

Uusia kokeiluja, tiedon kokoamista ja jakamista

LIPATOL-hankkeessa toteutetaan kesällä sähköpotkulautojen pysäköintialueiden kokeilu. Pysäköintiruudut maalataan kaupungin omistamille alueille spraymaalilla, joka kuluu hiljalleen pois.

- Kokeilun tavoitteena on tutkia, miten potkulautojen pysäköintiä voidaan hallita ja miten voidaan saada ihmiset pysäköimään potkulautoja tiettyihin, turvallisemmiksi ja paremmiksi katsottuihin kohtiin, sanoo projektityöntekijä Katariina Salokannel

Myös liikkumispalveluiden käyttäjät huomioidaan. Heidän tietämystään erilaisista liikkumisvälineistä ja näkemyksiä liikkumispalveluista kootaan kesän aikana Webropol-kyselyn avulla. Lisäksi tietoa yhteiskäyttöisistä kulkuvälineistä ja niiden turvallisesta käytöstä jaetaan kaupunkilaisille pian käynnistyvällä Liikuttavan hyvä kaupunki -viestintäkampanjalla.  

Kesän kokemusten ja kyselystä saatavan tiedon perusteella jatkotoimenpiteitä liikkumispalveluiden kehittämiseksi mietitään syksyllä yhteistyössä yritysten kanssa.

  Tiivistelmä ohjeistuksesta yrityksille:  

  • Operaattorin on ohjeistettava käyttäjiä lain ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesta liikkumisesta ja pysäköinnistä asiakkaan rekisteröityessä käyttäjäksi sekä säännöllisesti sen jälkeen. 
  • Operaattorin on huolehdittava siitä, että kulkuvälineet täyttävät voimassa olevien asetusten ja säännösten vaatimukset mm. tehojen ja turvallisuuden osalta. 
  • Operaattorilla tulee olla huolto- ja palvelujärjestelmä, jolla varmistetaan, että kulkuvälineet pysyvät asianmukaisessa kunnossa. 
  • Operaattorin on pyrittävä teknisin ratkaisuin tai hinnoittelun avulla kannustamaan käyttäjiä pysäköimään virtuaalisesti määriteltyihin pysäköintialueisiin sekä siirtämään häiritsevästi pysäköityjä kulkuvälineitä pois esimerkiksi kulkureiteiltä tai vaaroja aiheuttavilta paikoilta.  
  • Operaattorin on seurattava kulkuvälineidensä sijaintia päivittäin ja siirrettävä viipymättä vaaraa tai välitöntä haittaa aiheuttavat kulkuvälineet. 
  • Operaattorilla on oltava selkeät asiakaspalvelu- ja viestintäkanavat ja palautejärjestelmän tulee olla kytkettynä sovellukseen, jolla kulkuvälineet vuokrataan. 
  • Operaattorin on pystyttävä palvelemaan käyttäjiä suomeksi. 

  Ohjeistus kokonaisuudessaan (pdf)

  Potkulautojen pysäköintialueet (pdf)

  Potkulautojen pysäköintalueet kartalla

  Pysäköintikieltoalueet potkulautaoperaattoreille kartalla

  Turussa käytössä olevat yhteiskäyttöiset kulkuvälineet ja niille laaditut ohjeistukset on julkaistu sivuilla www.turku.fi/yhteiskäyttö