Turun leikkipaikkaohjelma sisältää leikkipaikkaverkoston ja sen sisällöllisen kehittämisen tavoitteet vuosille 2021–2026. Tavoitteena ovat laadukkaat ja viihtyisät kohtaamispaikat, joissa eri-ikäiset turkulaiset voivat yhdessä liikkua.

Turussa on 152 puistoleikkipaikkaa ja 107 leikkipaikkaverkostoa täydentävää koulu- ja päiväkotipihaa, joiden leikkialueet ovat vapaassa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Nämä kaikki ovat mukana leikkipaikkojen kehittämisessä ja niiden viisivuotisessa peruskorjausohjelmassa. Erilaisilla teemoilla tuodaan leikkipaikkaverkostoon vaihtelua ja lapset huomioidaan leikin parhaimpina asiantuntijoina. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan turvallinen ja laadukas leikkiympäristö. 

Kaikkien yhteinen, laadukas leikkipaikkaverkosto

Leikkialueet parantavat viheralueiden viihtyisyyttä ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Turvallisen ja virikkeellisen leikkimisen lisäksi leikkipaikat tarjoavat mahdollisuuden kaiken ikäisten liikkumiseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Kaikki kunnan asukkaat voivat yhdistää leikkiä ja liikuntaa samoilla puistoalueilla. Oikein toteutettuna leikkipaikka voi tukea myös ikääntyneiden hyvinvointia.

Leikkipaikkaohjelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön, varhaiskasvatuksen ja liikunnan asiantuntijoiden kanssa. Asukkaiden tarpeita ja toiveita on selvitetty Kerro kantasi -asukaskyselyn ja leikkipaikkoja koskevien asukaspalautteiden avulla. Leikkipaikoilta toivottiin kaiken ikäisten huomioimista, liikunnallisuuden lisäämistä, teemaleikkipaikkoja ja parempaa tiedottamista muutoksista. Leikkipaikkaohjelma esiteltiin lasten parlamentin hallitukselle, joka sai kommentoida ohjelmaa.

Lapset mukaan leikkipaikkojen suunnitteluun!
-Lasten parlamentti

- "Leikkipaikkaohjelma on tehty eri toimialojen yhteistyössä ja vahvasti asukkaita osallistaen. Ohjelman laadinnan aikana on saatu paljon arvokasta tietoa yhdestä arkielämän tärkeästä osa-alueesta, leikistä ja leikkipaikoista", toteaa infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesta.

Palvelulupauksiin tiivistyvät asukkaiden toiveet ja asiantuntijatyöryhmän huomiot:

 • lapset ovat leikkipaikkojen parhaita asiantuntijoita, käytetään tätä asiantuntijuutta
 • varmistetaan hyväkuntoinen ja toimiva leikkipuistoverkosto riittävillä resursseilla
 • leikkipaikalla tapahtuvista muutoksista tiedotetaan aktiivisesti
 • leikkipuistot toimivat viihtyisinä ympäristöinä ja kaikenikäisten kohtaamispaikkoina
 • teemaleikkipuistoissa viihdytään ja ne houkuttelevat leikkipuistoretkeilyyn
 • leikkipuistot ovat liikunnallisia ja ne kehittävät kaikenikäisten toimintakykyä

Leikkipaikkaohjelman toteutuminen hyvässä vauhdissa

 1. Kupittaanpuistoon on asennettu paljon toivottu maatrampoliini, puiston esteettömät leikkimahdollisuudet laajenevat syksyllä, kun puistoon asennetaan esteetön leikkikeskus ja pyörätuolikeinu.
 2. Saukonojan leikkipuistoa rakennetaan parhaillaan saukkoteeman ympärille.
 3. Vilkkilänmäessä on pieni luonnonmukainen leikkipaikan laajennus, jossa on mahdollista tasapainotella lahopuurungoilla ja tehdä käpylehmiä ja leikkiä isossa hiekkakasassa.
 4. Instagramissa tiedotetaan leikkipaikkojen ajankohtaisista muutoksista ja mielenkiintoisista kohteista turku_leikkipuistot #leikintekoa
 5. Leikkipaikoille on tuotu liikuntaan kannustavia jumppaohjeita ja leikkipuistojumppa alkaa olla jo vakiintunut ja suosittu käytäntö.
 6. Hannuniitun päiväkotiryhmät ovat keväällä suunnitelleet Hannuniitun leikkipaikan varustevaihdon ja äänestäneet erilaisista vaihtoehdoista. Leikkipaikan varusteita vaihdetaan elokuussa ja lapset pääsevät järjestämään avajaisia lomakauden jälkeen.

Tutustu leikkipaikkoihin Instagramissa

Turun leikkipuistot löytyvät myös Instagramista. Tilin nimi on turku_leikkipuistot. Vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola toivoo, että asukkaat löytävät tilin ja kertovat itsekin omista leikkipuistokokemuksistaan.

” Turun leikkipuistoissa tehdään pieniä muutoksia jatkuvasti ja monimuotoisista leikkipuistoista löytyy kivoja retkikohteita. Kerromme Instagram-tilillämme ajankohtaisista muutoksista ja kivoista leikkipuistopaikoista. Otetaan tämäkin kanava aktiivisesti käyttöön ja esitellään vaikka omia lempileikkipaikkoja muillekin #turunleikkipuistot”, Anna-Kaisa Kaukola kertoo.

Asiasanat: