Turun Runosmäkeen loppuvuonna 2023 valmistuvaan monitoimitaloon etsitään käyttäjiä osallistavan taidehankkeen toteuttajaa. Monitoimitalo tulee toimimaan useamman tahon kohtauspaikkana ja palveluja välittävänä keskuksena. Portfoliohaku avautuu internetissä 7.7.2021 klo 9.00 ja päättyy 5.9.2021 klo 17.00.
 1. Portfoliohaun järjestäjä, kohde ja tarkoitus
 2. Portfoliohaun materiaali
 3. Taidetyöryhmän jäsenet
 4. Portfoliohaun kautta luonnostilaukseen
 5. Portfoliohaun aikataulu
 6. Hakuun liittyvät kysymykset

Portfoliohaun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Kaikille Suomessa toimiville taiteilijoille suunnatun portfoliohaun kautta etsitään ehdokkaita Turun Runosmäen monitoimitaloon toteutettavan osallistavan taidehankkeen luonnosvaiheeseen. Haku toteutetaan ArtCurator-verkkopalvelun avulla. Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt hankkeelle ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -avustusta.

Turun Runosmäen monitoimitalo rakennetaan seurakunnan, varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden, kirjaston ja neuvolan käyttöön. Talon rakennuttaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Runosmäen monitoimitalo, jonka omistajina ovat Turun kaupunki sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Rakennuksen suunnittelu on alkanut keväällä 2021, ja suunnitteluvaihe kestää vuoden loppuun asti. Monitoimitalon rakentaminen alkaa 2022, ja rakennus valmistuu käyttöön 2023 loppuun mennessä.

Monitoimitalon ja siihen kytkettävän taidekokonaisuuden kantavana teemana on ajatus kylätalosta, joka kokoaa naapuruston toimijat yhteen. Sekä itse rakennuksen että taidekokonaisuuden kohdalla tuleva käyttäjäkunta otetaan mukaan kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Hanketta varten koottuun asukastyöryhmään kuuluu edustajia alueen eri asukaskohderyhmistä. Näitä ovat nuoret, yksin asuvat työikäiset, perheelliset työikäiset, ikäihmiset, maahanmuuttajat, yhteisötilan toiminnan ylläpitäjä, seurakunnan asukasedustaja ja kaupunginosaseuran edustaja.

Monitoimitalon taidehanke jakaantuu kahteen osioon, joista toinen liittyy rakennuksen julkisivuihin ja ulkotiloihin sekä toinen rakennuksen sisäosiin. Tämän portfoliohaun kautta etsitään taiteilijaa tai työryhmää, joka tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan taideteoksen tai -kokonaisuuden rakennuksen sisäosiin. Lähtökohtana teoksen syntymiselle on rakennuksen tulevien käyttäjien vahva osallistaminen mukaan taiteen suunnitteluun ja / tai toteutukseen.

Valmis teos tulee olla sijoitettuna paikoilleen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Portfoliohaun materiaali

Porfoliohaku toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta 7.7-5.9.2021. Hakijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

 • Taiteilijan tai työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • 1-5 kappaletta värillisiä teoskuvia/havainnekuvia aiemmin toteutetuista rakennusten tai tilojen käyttäjäkuntaa osallistavista taideprojekteista
 • Tekstiosuus, jossa on kuvattu taiteilijan tai työryhmän jäsenten aiempien erilaisia ryhmiä osallistavien projektien sisältöjä, käytännön toteutusta ja lopputuloksia.

Hakuun osallistutaan osoitteessa: runosmaki.artcurator.io

Taidetyöryhmän jäsenet

Portfoliohakuun saapuneet ehdotukset arvioi taidetyöryhmä, johon kuuluvat:

Mari Virtanen, arkkitehti, rakennushankkeen tilaajapuolen projektipäällikkö
Jaakob Solla, arkkitehti/pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Kari Pohjola, kirjaston palvelupäällikkö, käyttäjien edustaja
Tuija Nummela, tekninen isännöitsijä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustaja
Elina Ovaska, intendentti, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustaja
Marjo Aurekoski-Turjas, tutkija, Turun museokeskus
Riitta Kormano, intendentti, Turun museokeskus
Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus
sekä myöhemmin nimettävä edustaja Runosmäen asukastyöryhmästä.

Portfoliohaun kautta luonnostilaukseen

Portfoliohaun tuloksena valitaan kolme taiteilijaa tai taiteilijaryhmää mukaan rinnakkaiseen luonnosmenettelyyn, josta maksetaan kullekin taiteilijalle tai ryhmälle 3 000 euron (alv. 0 %) palkkio. Luonnosvaiheen jälkeen kiinteistöyhtiö tekee erillisen päätöksen taidehankkeen toteutettavista osista osana rakennushankkeen siirtymistä suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Alustavan suunnitelman mukaan portfoliohaun kohteena olevan teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannuksiin on varattu 58 000 € (alv. 0 %).

Portfoliohaun aikataulu

Portfoliohaku avautuu keskiviikkona 7.7.2021 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 5.9.2021 klo 17.00. Hakijan tulee tämän ajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää portfolioaineistonsa verkkopalvelussa osoitteessa: runosmaki.artcurator.io

 • Hakuaika alkaa 7.7.2021 klo 9.00 ja päättyy 5.9.2021 klo 17.00.
 • Portfoliohaun tulokset ilmoitetaan 30.9.2021 mennessä.
 • Portfoliohaun kautta valittujen 3 taiteilijan/taiteilijaryhmän luonnostilaus käynnistyy lokakuussa 2021 ja jatkuu 12.12.2021 asti.
 • Päätös taidehankkeen toteutuksesta tehdään 31.12.2021 mennessä.
 • Valittu teos valmistuu uuteen monitoimitaloon vuoden 2023 loppuun mennessä.       

Hakuun liittyvät kysymykset

Portfoliohakua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: taidekokoelmat.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan 5.8.-3.9.2021 välisenä aikana.

Haun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io. Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin klo 9–17.