Neuvottelut Turun tulevan valtuustokauden painopisteet määrittävästä pormestariohjelmasta ovat päättyneet sopimukseen. Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki Turun kaupunginvaltuustossa edustetut valtuustoryhmät.

Tutustu Turun pormestariohjelmaan: 

Pormestarien Turku - Toiminnan vuosikymmen (pdf)

- Neuvottelut ovat sujuneet oikein hyvässä hengessä ja valtuustoryhmät ovat osoittaneet aitoa halua löytää yhteisiä ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi. Yhteinen ohjelma antaa hyvät edellytykset käynnistää uusi pormestarimalli onnistuneesti ja saavuttaa kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta hyviä asioita yhteisymmärryksessä, sanoo ohjelmaneuvotteluita vetänyt Minna Arve.

Valtuustoryhmien hyväksymässä ohjelmassa määritellään kaupungin arvot, toimintatavat ja talousraami tulevalle valtuustokaudelle. Turku on avoin, toimelias ja kansainvälinen kaupunki, jolle kaksikielisyys on rikkaus. Turku edistää kaikkien tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua kaupunkilaisten keskuudessa sekä kaupungin omassa toiminnassa. Kaupungin kasvu on inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

- Pormestariohjelmassa kuvatut arvot pohjautuvat kansainvälisen tiede- ja kulttuurikaupungin maailmankuvaan ja suhtautumiseen maailman muutokseen. Kaupungin tähänkin asti toteuttamat arvot eivät ohjelman myötä muutu, vaan kuvastavat arvomaailmaa, jota Turku on jo pidempään toteuttanut ja, joiden avulla olemme muun muassa saavuttaneet kansainvälisesti selvästi kokoamme suuremman roolin, Minna Arve kuvaa. 

Ohjelman talouslinjauksissa on sovittu tulevan valtuustokauden talousraamista muun muassa menokehyksen ja velkakaton avulla. Linjaukset tähtäävät kestävään käyttötalouteen ja sitä kautta vahvistuvaan investointikykyyn. Keskeinen periaate on, että kaupungin toimintakate voi kasvaa väestönkasvua ja hintaindeksiä seuraten, mutta kuitenkin hitaammin kuin kaupungin verotulot. Olennaista on myös työllisyysasteen positiivinen kehitys sekä rakenteelliset uudistukset, jotka eivät heikennä palvelujen laatua mutta parantavat tuottavuutta. Kaupunki myös käynnistää syksyllä 2021 sote-uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin valmistautumisen.

Pormestariohjelmassa määritetään valtuustokauden tärkeimmät painopisteet aina ilmastotavoitteista kaupungin kärkihankkeisiin ja palveluiden kehittämiseen. Yhtenä pormestarimalliin siirtymisen tavoitteena on, että kaupungin yhdessä sovittujen poliittisten tavoitteiden toimeenpano vahvistuu.

- Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on toimeenpanossa menestyminen. Pormestariohjelma on kaupungin kehittämisen tärkein ohjenuora tulevien vuosien aikana, ja sen toimeenpano on ohjelmaan sitoutuneiden ryhmien, pormestarin ja apulaispormestareiden tärkein tehtävä. Suurimmat odotukset pormestarimallissa kohdistuvat juuri päätösten toimeenpanoon ja pormestariston yhteistyöhön, ja olen varma, että onnistuminen näissä johtaa koko kaupungin menestymiseen, Minna Arve toteaa.

Sopu pitää sisällään kaupunginhallituksen paikkajaon sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston kokoonpanon.

Kaupunginhallitus 14 henkeä:

Kokoomus 4

SDP 3

Vasemmistoliitto 2

Vihreät 2

Perussuomalaiset 2

RKP 1

Keskusta varajäsen

Pormestarit

Pormestari – Kokoomus

Apulaispormestarien työnjako tarkistetaan kahden vuoden kuluttua.

Apulaispormestari, sivistys – SDP

Apulaispormestari, sote – Vihreät

Apulaispormestari, kaupunkiympäristö – Kokoomus ensimmäiset 2 vuotta

Apulaispormestari – Vasemmistoliitto jälkimmäiset 2 vuotta

Kaupunginvaltuusto

puheenjohtaja – SDP

1. varapuheenjohtaja – Kokoomus

2. varapuheenjohtaja – Vasemmistoliitto

3. varapuheenjohtaja – Perussuomalaiset

4. varapuheenjohtaja – Vihreät

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii pormestari

Konsernijaoston varapuheenjohtaja – Perussuomalaiset

Pormestariohjelma ja luottamustehtävät hyväksytään kaupunginvaltuustossa elokuussa.