Monipuolista ja mielenkiintoista työtä, jossa pääsee osaksi kuntoutujan elämää ja onnistumisen kokemuksia. Välillä asiakkaan arjen ongelman selvittäminen on kuin salapoliisina työskentelyä ja tarjoaa kiinnostavia haasteita. Tyytyväinen kuntoutuja on työn parasta antia. Näin kuvailevat Kotikuntoutuskeskusten ammattilaiset työtään.

Moniammatillinen tiimi tekee kuntoutujan kanssa kuntoutumissuunnitelman. Tiimi koostuu toimintaterapeutista ja fysioterapeuteista sekä sairaanhoitajasta että lähihoitajasta, jotka tekevät työtään oman ammattiryhmänsä osaamisesta käsin tavoitteena asiakkaan kuntoutuminen. Tiimejä täydentää geriatri ja tulevaisuudessa geronomi/kuntoutusohjaaja. 

Kuntoutujat ovat pääosin ikäihmisiä, joiden kanssa harjoitellaan yhdessä arjen toimintoja heidän kotiympäristössään.

Jokaisella tiimiläisellä on oma osaamisalueensa, jota voidaan joustavasti soveltaa.

- Palvelumme on joustavaa ja luovaa, jossa kuntoutuja on keskiössä. Tiimi tarjoaa työllemme raamit, mutta voimme käyttää luovuutta tiimin sisällä, lähihoitaja Paula Hellman ja Jelena Kabanen Kotikuntoutuskeskus 1:ltä pohtivat.

Palvelumme on joustavaa ja luovaa, jossa kuntoutuja on keskiössä. Tiimi tarjoaa työllemme raamit, mutta voimme käyttää luovuutta tiimin sisällä.

- Työni sisällön voisi kiteyttää niin, että siihen kuuluu mittaamista, ohjaamista ja varmistamista. Esimerkiksi ravitsemukselle on mittarit. Varmistan myös, onko kuntoutuja sisäistänyt esimerkiksi sairaalassa annetut ohjeet ja onko lääkkeiden suhteen kaikki kunnossa, sairaanhoitaja Leena Heinonen Kotikuntoutuskeskus 3:sta kertoo.

Kuntoutujan elämään on mahdollisuus vaikuttaa

Ensikäynti kuntoutujan luona on yleensä moniammatillinen. Kuntoutujien arjen haasteet voivat vaihdella taloudellisista murheista mielialaan ja fyysisiin voimavaroihin. Kotikäyntien myötä myös kuntoutujan läheiset ovat osa kuntoutusta.

- Esimerkiksi mahdollisen omaishoitajan tukeminen ja aktivoiminen kuuluvat kuntoutukseen. Mikäli kuntoutujalla on kotihoito, toimimme heidän kanssaan yhteistyössä, terveydenhoitaja Kati Haajanen Kotikuntoutuskeskus 1:ltä kuvaa.

Kuntoutuminen on aina myös vastavuoroista – kuntoutuja tuo myös itse kuntoutumisprosessiin oman ja aina erilaisen panoksensa.

Jatkohoitoa ja -tukea mietitään jo heti kuntoutusjakson alussa. Korona-aika on tuonut tähän omat haasteensa, kun esimerkiksi järjestöjen tarjoamat palvelut ovat olleet tauolla.

- On hienoa, että voimme pitkällä ajalla oikeasti vaikuttaa kuntoutujan elämään ja kuntoutumiseen. Kotikäynneillä pääsee todella lähelle asiakasta, Leena Heinonen kuvaa.

On hienoa, että voimme pitkällä ajalla oikeasti vaikuttaa kuntoutujan elämään ja kuntoutumiseen. Kotikäynneillä pääsee todella lähelle asiakasta.

Etäkuntoutusta ja -jumppaa

Korona-aika on muuttanut työtä ja siirtänyt kuntoutusta enemmän asiakkaan kotiin, sillä keskusten ryhmät ovat pyörineet pienillä kokoonpanoilla neljän kuntoutujan ja kahden ammattilaisen voimin. Toiveissa on, että syksyllä keskuksissa pystytään aloittamaan kuntoutujien ryhmät normaalissa koossa. Korona-aika on luonut kuitenkin myös uutta – etäkuntoutuksen ja -jumpat.

Lähihoitaja Jelena Kabanen ohjaa jumppia kuntoutuskeskuksessa ja myös etänä. Kumpikin tapa tuntuu hänestä tehokkaalta ja toimivalta.

- Liikkeiden pitää tietokoneen ruudulla olla korostettuja ja puheen selkeää, muuten eroa ei juuri ole, hän kertoo.  

Etäjumppia jatketaan tulevaisuudessa koronatilanteesta huolimatta.

Kotikuntoutuskeskuksien palveluissa erilaisia painotuksia

Tänä keväänä Turun kaupungin terveyspalveluiden alle syntyi geriatristen ja kuntouttavien palveluiden -tulosyksikkö. Osana yksikköä toimivat kolme kotikuntoutuskeskusta, joissa asiakkaan tarpeiden mukaista kuntoutusta järjestetään sekä keskuksissa että kotiin vietävänä palveluna. Kotikuntoutuskeskus 1 painottuu palvelussaan ortopedisiin kuntoutujiin, Kotikuntoutuskeskus 2 geriatrisiin ja Kotikuntoutuskeskus 3 neurologisiin kuntoutujiin. Vaikka eri kotikuntoutuskeskukset jakautuvat kuntoutujien mukaan, yhteistyötäkin keskusten välillä on.

- Jatkossa koulutukset ovat varmasti yhteisiä ja toki kehittämistyötäkin tehdään ja tullaan tekemään yhdessä, kaikki yhdessä toteavat.

Pikakysymykset haastateltaville

Nimi ja titteli
1. Kuinka kauan olet työskennellyt näissä nykyisissä tehtävissä?
2. Mitä työhösi kuuluu?
3. Työssäsi parasta?

Leena Heinonen, sairaanhoitaja, Kotikuntoutuskeskus 3
1. Lokakuusta 2016
2. Sairaanhoitajan työ:

  • moniammatillisesti kuntoutuksen suunnittelu, toteutus, arviointi, seuranta
  • normaalisti (nyt meillä ei ole lääkäriä) lääkärin työparina toimiminen, työ on geriatrijohtoista ja täällä tehdään muistidiagnostiikkaa eli sh tekee siihen liittyviä testejä
  • ohjaus/neuvonta (ravitsemus, lääkitys yms. mitä haasteita kuntoutujalla onkin)
  • toimin tarvittaessa myös AVH-hoitajan sijaisena

3.  Toimintaamme tyytyväinen kuntoutuja ja hänen läheisensä. Mahdollisuus työskennellä yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa.

Kati Haajanen, terveydenhoitaja, Kotikuntoutuskeskus 1
1. Moniammatillisessa kuntoutuksessa vuodesta 2016, jolloin Kaskenlinnan kuntoutuskeskus perustettiin. Kotikuntoutuskeskus 1:ssä vuoden alusta, jolloin tämä toiminta alkoi.
2. Sairaanhoitajan työ:

  • moniammatillisesti kuntoutuksen suunnittelu, toteutus, arviointi, seuranta
  • normaalisti (nyt meillä ei ole lääkäriä) lääkärin työparina toimiminen, työ on geriatrijohtoista ja täällä tehdään muistidiagnostiikkaa eli sh tekee siihen liittyviä testejä
  • ohjaus/neuvonta (ravitsemus, lääkitys yms. mitä haasteita kuntoutujalla onkin)
  • lonkkaprosessin toteuttaminen

3. Vaihteleva ja itsenäinen työ, ei kahta samanlaista työpäivää. Työssä näkee konkreettisesti oman ja tiimin työn tulokset.

Paula Hellman, lähihoitaja, Kotikuntoutuskeskus 1
1. Joulukuusta 2020
2. Käytännössä lähihoitaja tekee kuntouttavia kotikäyntejä, toimii fysioterapeutin työparina voima- ja tasapainoryhmissä + joustava työnjako eri ammattiryhmien kesken
3. Kuntoutujat, hyvä tiimi, vaihteleva työ

Jelena Kabanen, lähihoitaja, Kotikuntoutuskeskus 1
1. Moniammatillisessa kuntoutuksessa vuodesta 2016, jolloin Kaskenlinnan kuntoutuskeskus perustettiin. Kotikuntoutuskeskus 1:ssä vuoden alusta, jolloin tämä toiminta alkoi.
2. Käytännössä lähihoitaja tekee kuntouttavia kotikäyntejä, toimii fysioterapeutin työparina voima- ja tasapainoryhmissä + joustava työnjako eri ammattiryhmien kesken
3. Itsenäinen ja luova työ, vaihtelevuus

Kuvassa alhaalla vasemmalta Kati Haajanen ja Leena Heinonen. Takana vasemmalta Jelena Kabanen ja Paula Hellman