Paikallistason Itämeri-paneeli järjestää SuomiAreenassa paneelikeskustelun ”Kuka päättää Itämeren tulevaisuudesta” torstaina 15.7. klo 9.55 Porissa. Ohjelma striimataan ja on jälkikäteen katsottavissa SuomiAreenassa. MTV ja Porin kaupunki järjestävät 12. – 16.7.2021 SuomiAreenan hybriditapahtuman, jonka teemoina ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus sekä luonto.

Kuka vastaa Itämeren suojelun työnjaosta ja vastuunkannosta? Millä konkreettisilla ja käytännönläheisillä toimenpiteillä Itämeren tilaa voidaan parantaa ja ketkä siihen voivat osallistua?

Kaupungit muut suuret organisaatiot ovat edelläkävijöitä ilmastoystävällisten ja kestävien mallien rakentamisessa. Vastuu Itämeren tilasta ja tulevaisuudesta on kuitenkin yhteiskunnan kaikkien yksilöiden harteilla. Kansalaisilla on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä jokapäiväisiä valintoja Itämeren tilan parantamiseksi.

Paneeliin osallistuu paikallistason Itämeri-paneelin edustajia:

  • Jari Hänninen merentutkija, Saaristomeren tutkimuslaitoksen apulaisprofessori, Turun yliopisto, Seilin kenttäasema
  • Antti Iho erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
  • Jan-Erik Karlsson hallituksen jäsen, maanviljelijä, Natur och Miljö
  • Esa Nikunen ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki 
  • Markku Ollikainen tutkimusjohtaja, emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
  • Kari Hyytiäinen, professori, Helsingin yliopisto (paneelin moderointi)

Paikallistason Itämeri-paneeli perustettiin yhteistyössä Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaasteen ja Helsingin yliopiston kanssa vuonna 2017. Paneeliin kuuluu edustajia Turun kaupungilta, Helsingin kaupungilta, Luonnonvarakeskuksesta, Natur och Miljöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademiilta, Viking Linelta sekä Turku Science Parkista.

Ilmastopaneelin puheenjohtajan, emeritusprofessori Markku Ollikaisen mielestä Itämeri-paneelin ajatuksena on löytää uusia, erityisesti paikallisia avauksia vesiensuojeluun. 

- "Päätavoitteita ovat yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäminen, tutkimuksen tukeminen ja aloitteiden tekeminen rannikkovesien ja Itämeren suojelukysymyksistä”.

Lisäksi paneeli aktivoi suomalaisia toimijoita Itämeren ja lähivesiensä suojeluun. Lähtökohtana ovat vuoteen 2100 ulottuvat yhteiskunnalliset tulevaisuudenkuvat ja ilmastoskenaariot.

SuomiAreena